SAFE info 01.02.19 – 6G

Hei,

I går kveld fikk vi dommen i 6G saken fra høyesterett og det var full seier til SAFE.

Dvs at vi kommer til å stille et lønnskrav til Transocean for de som var permittert  og  fikk for lite lønn under permittering i 2015 0g 2016.

Vi får inn mye klager på dårlig oppfølging av medarbeidersamtaler og succession  plan i forhold til opprykk og forflytning over til TO NORGE ,det er vell begrunnet kritikk og slik som vi ser det er det alt for mye kjennskap og vennskap som spiller inn og lite samspill mellom riggene og HR på land når folk skal få opprykk.

Dette er tatt opp og vi har fått til svar at succession  plan nå er på vei inn i Workday men at arbeidet ikke er fullført og derfor ikke er fult operativt.

Når det gjelder Arctic så er det avgjort at det blir Ølen på SPS og at kontraktssituasjonen for riggen ser bra ut.

Spitsbergen SPS er under full planlegging men her er ikke verftet bestemt enda.

TO NORGE sitt mannskap er nå flyttet inn på riggen og arbeidet med riggen og oppbemanningen er pågående.

Ocean Rig skal også inn i Transocean i løpet av første kvartal men vi har ikke noen eksakt dato men arbeidet på Transocean huset er full gang med å gjøre plass til personalet.

SAFE Transocean skal avholde Årsmøte 1-3 April

1 April er for SAFE Transocean

2-3 April er Transocean/Songa med sammenslåing av klubbene og valg

Vi håper også at prosessen med Ocean Rig er kommet så langt at de også kan delta på årsmøte på lik linje.

Sammenslåing av klubber og det og få inn mange nye folk er alltid en tøff prosess men vi får også tilført masse med resurser med dyktige folk her fra Transocean/Songa/Ocean Rig.

Meg , Egil Bjørgås og Per Gunnar Øines fra Ocean Rig kommer til og jobbe hardt med resten av styrene i klubbene  for å  få dette til på en god måte slik at vi går sammen videre med det som blir den største klubben på flyterigg.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden