Lønnsoppgjøret Norges Rederiforbund området 2019:

Årets lønnsoppgjør I Norges Rederiforbund området er planlagt fra 27.-29. mai hos Norges Rederiforbund i Oslo.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør hvor det hovedsaklig er snakk om forhandlinger med tanke på kroner, øre og tekniske tillegg.

Etter flere magre lønnsoppgjør er det på tide at arbeidsgiverne åpner lommeboken igjen.
Det er på høy tid at arbeidsgiverne premierer de ansatte for arbeidsinnsatsen.

Vanskelige år er lagt bak oss og norsk økonomi er på full fart oppover.

SAFE Transocean vil være representert ved Steinar Nesse og Egil Bjørgås.

SAFE Landsmøte 2019:
Årets landsmøte i SAFE vil bli avholdt 5. og 6. juni på Clarion Hotel Air på Sola.
SAFE Transocean vil blir representert med 6 delegater samt 1 delegat i SAFE Forbundsstyret.

Delegater:

SAFE Forbundsstyret: Steinar Nesse

SAFE Transocean:
Knut Ness, Tommy Silden, Kaare Edvardsdal, Arild Dag Myklebust, Geir Thingvald og Egil Bjørgås

Skriv ut siden