Safe Info 3.Juli 19

Hei

Vi har nå lagt bak oss årets lønnsoppgjør og selv om vi måtte fire på kravene så er dette ett oppgjør som vi stiller oss bak og med tanke på at det er et mellomoppgjør så er vi fornøyd.

Oppgjøret i sin helhet kan leses her:  https://safe.no/enighet-pa-nr-avtalen/

Det som var trist her var det sviket vi opplevde fra DSO som skrev under  på en så dårlig avtale at vi var villige til og gå i streik for å annullere  dette oppgjøret.

Dette oppgjøret gir   E6  3,86%     D6  3,7 % og fra C6 og videre opp på tabellen 3,6 %    DSO skrev under på 3 % for alle

For individuelt avlønnede så fikk de 2% som minimum og ramme på 3 % fra DSO og 2,6% med ramme på 3,6 % fra SAFE

Motormann som er eneste gruppen på tariff som DSO har forhandlingsrett for ville med DSO få 20051 kr og med SAFE 24670 kr som gir en forskjell på 4619 kr bedre med SAFE sitt oppgjør.

Motormenn har 3 mnd oppsigelse uansett hvilke forbund de er organisert i.

Når det gjelder SAFE og DSO i Transocean har vi et bra samarbeid lokalt.

Når det gjelder samarbeidet med IE i årets lønnsoppgjør så fungerte det meget bra og dette resultatet er på grunn av samarbeidet.

Ellers så er Arctic ute på feltet etter SPS og Spitsbergen er i ferd med og avslutte og skal inn på SPS til Ølen .

TO NORGE  har fått  SUT ( Petroleumstilsynet sin Samsvarsuttalelse)  og ligger i rute til og gå ut ca 20 Juli.

Resten av riggene er i rute og driften går bra.

Vi tar sommerferie fra helgen av men vi svarer på tlf og mail

God sommer fra Steinar, Egil og Knut.  

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden