Safe Info 13.August 2019

Hei

Da er det slutt på ferien og vi er nå startet opp igjen for fult på kontoret.

Av saker vi jobber med nå er  blant annet en etterbetaling til de av dere som var i streik i fjor og som ikke fikk betalt fra streiken var slutt den 19.7 til dere var på jobb igjen. Men for å få med alle her er  vi avhengig av tilbakemelding fra de av dere som mangler noe.

Send en mail til:    at.safetransocean@gmail.com , med navn og original timeliste slik at vi kan regne ut differansen på den manglende betalingen, så vil klubben betale ut.

Vi skal også ha lønnsforhandlinger for individuelt avlønnet personell offshore og for landansatte.

Utbetalingen av lønnsforhandlingene for tariffierte kommer i August.

Det kommer også mye tilbakemeldinger på mye vikarbruk. Dette følger vi opp blant annet ved å følge med på utviklingen i poolen og se at bedriften faktisk gjør noe for å ansette nok folk, men her er vi avhengig av  tilbakemeldinger fra havet om bruk.

Vi passer også på når vi får gode tilbakemeldinger om personell, at vi får anbefalt de inn for ansettelse.

En av midlene vi har her er at tillitsvalgte og verneombud følger opp at vikarene som kommer ut har de rette sertifikatene og internkursene  for jobben, og at beredskapskursene er på plass. Dette kan gi oss den iamunisjonen vi trenger for å begrense vikarbruken og gi oss på land hjelp til å dokumentere brudd på interne og eksterne krav.

Vi har også fått en del bekymringsmeldinger på at personopplysninger som personnummer og andre personalopplysninger ligger ubeskyttet i GMS , SAFE har tatt opp dette og vi har fått en tilbakemelding på at dette nå er ordnet opp i , ønsker tilbakemelding på at dette stemmer og hvis ikke en dokumentasjon på dette som vi kan bruke. All slik dokumentasjon vill bli behandlet anonymt men vi  trenger  fakta for å gå videre, så all hjelp settes pris på.

Lønnslippen for 6G utbetaligen er lastet opp i Workday. Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Ellers var jeg, Egil og sjefen vår i SAFE Hilde Marit Rysst på besøk på Spitsbergen sist uke, Spitsbergen ligger nå i Ølen for  SPS klassing.

Mvh 

Steinar Nesse – Leder SAFE Transocean

Skriv ut siden