Safe Info 19.Aug 19

Hei,

Vi får for tiden mange tilbakemeldinger på stor bruk av vikarer, dette jobber vi med og her kommer vi til å følge opp, men trenger hjelp til å dokumentajon og konkrete eksempler.

Vi har nå fått en ny avtale for pensjonsrådgivning som SAFE Transocean sine medlemmer kan benytte seg av. Denne infoen er vedlagt i mailen dere fikk tilsendt.

Trenger også at noen går inn og sjekker om maritime sertifikater og helseattest fremdeles  ligger åpent i GMS.

Når det gjelder Elektrikere så jobber vi fremdeles med at alle skal få ETO sertifikat, så her må de det gjelder tar kontakt så tar vi sak for sak.

Ta gjerne en titt på SAFE Element vedlagt i e-mail eller på SAFE sentralt sine nettsider.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden