Safe Info 19.Sept 2019

Hei

Den store saken  vi jobber med for tiden er lønnsoppgjøret til individuelt ansatte offshore. Det ble på sentrale forhandlinger gitt en ramme på 3,6% med en garanti på 2,6 % .

Her er det store utfordringer med tre forskjellige lønnsnivå og system ifra Transocean, Songa og Ocean Rig som skal samkjøres for første gang.

SAFE ,IE, DSO og Lederene jobber her sammen for å få dette til, forventer å bli ferdig neste uke.

Vi har også møtt de nye lærlingene som skal begynne nå fortløpende 21 fra boring og brønn og 7 eloktrolærlinger  dette er jo utrolig positivt og forteller en hel del om hvordan vi ser på fremtiden for tiden, håper og forventer  at selv om det er et press på tid og effektivitet så blir lærlingene tatt gått i mot og får den opplæringen de fortjener og har krav på.

Ellers så vant vi en sak for et medlem  denne uken på Loss of lisence. Dette er saker som vi dessverre har noen av da enkelte av kollegaene våre misser helsesertifikatet og så er det nesten automatikk i og få avslag på forsikringen.

Kan med stolthet se at vi enda ikke har tapt en slik sak  men vi bruker fra 6 mnd til et år på og vinne frem så dette er tunge saker.

Vi har også fått en god avtale med pensjonsrådgivning og alle medlemmer fra 55 år kan benytte seg av denne avtalen SAFE dekker alle kostnader og hvis det er behov for personlig oppmøte så dekker vi også reise.

Vill også anbefale alle og melde seg inn i FB gruppen SAFE Transocean som Egil Bjørgås er administrator av, veldig mye kommer først ut der av informasjon.

Av større utfordringer så jobber vi med en vikarbruk ut av kontroll og  vi ser også at bedriften  ønsker og kutte enkelte stillinger for å effektivisere, dette er nok de store kampsakene fremover.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden