Safe Info 3.Desember

Hei

Her i Transocean opplever vi for tiden stor gjennomtrekk av folk som slutter for å starte i andre firma.

Det som er tilbakemeldingen til oss er at  vi bruker alt for lang tid på alt fra timeregistrering til reiseregninger og andre tungvinte systemer og i tillegg kommer det prosedyrer som ser ut som om de er skrevet av folk som aldri har vert i praktisk arbeid, slik at det blir stille avvik og omgåelse av interne prosedyrer for å gjøre noe som helst.

Vil allikevel be dere som tenker på å skifte jobb om å  tenke dere om grundig før dere sier opp i Transocean.

Det er ansatt ca 180 personer i 2019 , ca 50 i 2018, ca 65 i 2017 dette er store tall i tillegg er det på vei inn mye folk nå, så du skal ikke være ansatt lenge  før ansienniteten er så stor at du overlever en rigs nedbemanning uten problem.

Arctic sin besetning er for eksempel på ca 160 personer så ett års ansiennitet vill hjelpe stort hvis det skulle bli en nedbemanning her. Men Arctic  er klasset i år og Transocean vill nok satse mye på og holde den i arbeid ut klassingen for å få tilbake pengene som er lagt ut på riggen.

Når det gjelder Leiv Eiriksson og TO Norge så virker stemningen her på land optimistisk  for å få videre kontrakter på disse,  og er det noe som fungerer her på land så er det  kontrakts avdelingen i Transocean.

Fra 2022 til 2025 skal en stor del av borekontraktene som  Equinor har reforhandles og vi risikerer en nedbemanning på flyteriggsiden, da vill dette med ansiennitet bli ekstremt viktig og personlig så tror jeg at Transocean da vil kunne være en tryggere arbeids plass en  mange av konkurrentene våre.

En av SAFE Transocean absolutt største saker fremover blir å jobbe for å  få opp antallet ansatte i kompetansepoolen og dermed minke vikarbruken. Vi får stadig tilbakemelding på vikarer som kommer ut og skal fylle stilling som ikke har nødvendig kurs/kompetanse og opplæring, det er viktig at dere melder dette inn skriftlig slik at  vi får dokumentert dette, alle slike henvendelser blir holdt anonyme fra vår side.

Vil også anbefale alle om og ta  vare på nyansatte og vikarer etter beste evne , det er bedre og stoppe opp og ivareta hverandre  en og tenke på fremdriften i operasjon.

I  neste uke fra Mandag til Onsdag  kommer jeg til å  være i Florø for å hilse på dere som reiser ut og inn der.

På land i Transocean vil vi i samarbeid med vernetjenesten få i gang AMU for å flagge inn de sakene som er her , eksempelvis arbeidsbelastning, timeregistrering og det som blir meldt inn.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden