Safe Info 13.desember

Hei,

Vi har fått mange tilbakemeldinger etter sist mail, både positive og enkelte tilbakemeldinger på dette med at det er HR og Transocean som bør komme med slike opplysninger.

SAFE har etterspurt ansiennitet lister for å kunne svare på spørsmål fra medlemmer som har andre jobbtilbud og fra enkelte som ønsker å høre hvordan de ligger an, men er blitt nektet dette.

Oppjusterte tall for 2019 for ansettelser i Transocean er ca 250 stk.

Informasjonsflyten ut til ansatte fra Transocean er så mangelfull at SAFE også i fremtiden kommer til og dele det vi sitter på uansett hvilke begrensinger ledelsen ønsker å ilegge oss.

Det er en svært viktig sak som står omtalt i SAFE elementet i dag og sikrer oss tillitsvalgte friheten til og skrive og utale oss på et selvstendig grunnlag.

Det er også tre  andre dommer i rettsvesenet som er svært viktige for oss som er vunnet i år og det er 6G saken som omhandler lønn under permittering, samt en rettssak på fortrinnsretten og ansiennitetsprinsippet som SAFE vant mot Transocean.

Dette ble ytterliggere styrket av en sak i høyesterett i et annet selskap som også omhandler ansiennitetsprinsippet der arbeidstaker siden vant.

SAFE Transocean har i dag 780 medlemmer og er i sterk vekst, vi har en solid økonomi og to av de større sakene som kommer opp på nyåret er de nye ansettelseskontraktene. (Har skaffet oss advokathjelp på dette). Vikarbruk vil vi også legge inn en betydelig innsats i og bekjempe.

Vi skal også avholde styremøte og  årsmøte i klubben 3-5 Februar, her kommer mer info i Januar.

Vi ønsker alle medlemmer og kollegaer En God Jul og ett Godt Nytt år.

Hilsen,

Steinar, Egil og Knut med  resten av Styret i SAFE Transocean

Skriv ut siden