Safe Info 21.Februar 2020

Hei

En sak som vi fikk landet denne uken:

SAFE , DSO og Ie har kjørt felles sak om bonus for senior stab sjef.

Vi har fått gjennomslag for denne saken og resultatet blir at bonusen blir videreført.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden