Safe Info 16.03.20

Hei

Vi har mye som foregår med corona nå og det er mange spørsmål.

Vi er i møter med ledelsen hver dag og holder oss oppdaterte på utviklingen og kommer med våre innspill.

Det er ikke diskutert permittering enda og målet er foreløpig og holde riggene i drift.

For dere som havner i karantene og enten blir sendt i land eller blir holdt på land og ikke får reise ut så gjelder tariffavtale i sin helhet og ingen taper lønn her.

For landansatte så er det satt i gang omfattende bruk av hjemmekontor som må avklares med avdelingsleder, dørene inn til bygget er låst slik at kun folk med adgangskort har tilgang og besøk må godkjennes av Knut Vavik i Bergen og Karl Erik Johannesen i Stavanger.

Det vil komme en pressekonferanse fra regjeringen i dag og basert på den så vil vi også få en oppdatering fra SAFE sentralt og YS.

SAFE  Transocean kommer med en oppdatering så fort vi vet mer senere i dag både på mail og FB.

Ting forandrer seg raskt og permittering kan komme fort, legger ved reglene for permittering  fra hovedavtalen:

Kapittel IX – Permittering 9.1 Vilkår Permittering kan foretas:

1. Når partene har truffet avtale om det i samsvar med punkt 4.4.

2. Når ulykker, naturhendinger eller andre uforutsette hendinger nødvendiggjør at driften helt eller delvis må innstilles.

3. Når konflikt som omfatter en del av bedriftens arbeidstakere medfører at andre arbeidstakere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte.

4. Når saklig grunn ellers gjør det nødvendig for bedriften. Manglende beskjeftigelse kan være saklig grunn, konf. dog pkt. 9.4.

Det som kan komme her bruk av punkt 2 her og da er permitteringsvarselet 2 dager.

Ved permittering i henhold til punkt 9.1 nr. 2, skal dog varselet være 2 dager.

😊

Legger ved tariffavtalen og hovedavtalen , kjekt å ha i disse tider 

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden