Safe Info 3. April 2020

Hei

Her er dagens info fra SAFE

Vi har ingen smitte på våre rigger og all drift går som normalt.

Her er en repetisjon av infoen fra bedriften:

STATUS FLYREISER OG HOTELL

Nedenfor følger en oppdatering av fly- og hotellsituasjonen;

Flyreiser

Flyreiser bestilles på vanlig måte, men det oppfordres til å unngå ruter med Widerøe hvor dette er mulig.  Dette er begrunnet i en vurdering av smitterisiko.

Leiebil eller egen bil kan benyttes som et alternativ hvor dette er hensiktsmessig, og bestilling av leiebil gjøres via ATPI  Vi oppfordrer i slike tilfeller at ansatte går sammen og at det kun er max 3 personer pr. bil.

Hotell

De som trenger karantene hotell må bestille dette direkte med ATPI.  Hotell ved utreise bestilles på vanlig måte online til APTI.

Følgende hotell benyttes: 

HSE

Ansatte som opplever helsemessige utfordringer tilknyttet opphold på karantene hotell kan kontakte Sykepleier på respektiv installasjon eller bedriftshelsetjenesten

STATUS AIR FLIGHTS AND HOTELS

Air flights

Air flights are to be booked as usual, but we request that the employees avoid booing travels with Widerøe where this is possible.  This is based on a risk evaluation of exposure.

Rental car or own car can be used as an alternative where this is practical.  Such booking must be done through ATPI and for a maximum of 3 passengers per vehicle.

Hotel

Those who need quarantine hotel must book this directly with APTI.  Hotel in connection with crewchange is booked online to ATPI.

The following hotels are to be used:

HSE

Employees who experience health issues during the hotel quarantine, can contact the medic on board or our shorebased occupational health function.

SAFE Transocean vil være operativ hele påsken og ønsker alle en God påske.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden