Safe Info 9.Juni 2020

Hei

Her kommer info om det som rører seg for tiden og det som vi jobber med.

Arctic er etter all sannsynlighet ferdig i August og her er det masse som ikke er på plass men SAFE kan forsikre alle om at vi kommer til og følge dette tett med involvering av tillitsvalgte fra Arctic slik at alle blir ivaretatt på en god måte.

Når det gjelder Barents så regner vi med og få den til landet  i løpet av høsten men dette er vi ikke sikre på enda.

Av andre saker så er pensjon en av de tingene som jobbes mye med og bortfallet av AFP+1G for alle dere som står i gammel ordning, dette er en sak som vi drar med oss in i årets lønnsoppgjør hvis vi må.

Rig admin stillingen som er i ferd med å overføres til land legger vi også mye arbeid i og SAFE sin holdning her er å beholde den stillingen offshore og det er dette vi jobber for.

Mange har fått melding fra Transocean om virksomhetsoverdragelse og her har vi i samarbeid med de andre foreningene sjekket dette med juridisk både i SAFE , IE og DSO og fått klarsignal på at dette er helt uproblematisk og er kun et skifte av ansettelsesforholdet over fra dagens selskap til et Norsk AS.

Legger ved protokollen i tilsendt e-mail, pluss medlemsfordelene som også kan være greit og repetere.

Bruk også litt tid på hjemmesida og se på hvem som er hovedtillitsvalgt på hver rig vi som sitter på land opplever et stadig mer engasjert styre og tillitsvalgte ute dette er bra for hele klubben.

Vi har fått ny catering som gikk til Sodexo, er ikke alt som vi var enig i men av positive ting er kostøret som er styrket og nå likt på alle riggene.

Av ting som er negative er pålegging av sengetøy for hver enkelt og en større logistikk når sengetøy og kjeledresser sendes til land for vask.  

SAFE Transocean har gitt innspill og protestert  på dette med pålegging sengetøy og logistikk ved vask i land.

Link til hjemmesida: https://transocean.safe.no/

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden