Safe Info 16.Juni 2020

Hei

Det har nå godt ut info fra ledelsen om masseoppsigelse på  ca 150 stk. på grunn av at Arctic går til land.

Fra Transocean:

På bakgrunn av ovennevnte vil det dessverre bli nødvendig å forberede bemanningsreduksjon av ca. 150 stillinger offshore.

Det som Transocean her mener er at etter vi har sett på vikarbruk/innleie og fått  poolen opp i korrekt størrelse og at fagforeningene har fått korrekte ansiennitets lister skal vi diskutere HR Transocean og fagforeningene om det er overtallighet av våres ansatte uansett er ikke det tallet 150 stk.

Det er også sendt ut mail til Transocean landansatte om reduksjon på land men her har vi ingen info om hvordan dette rammer og her vil SAFE som er sterkt representert på land følge godt med, i bakgrunn at vi føler arbeidspresset allerede er for stort her.

Kommer fortløpende ut med info når vi har mulighet både på Fb og mail.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden