Safe Info 2.Juli 20

Hei

Denne infoen er om den kommende nedbemanningen i Transocean.

Offshore:

Transocean Arctic kommer til kai på CCB i slutten av måneden og skal da demobilisere utstyr og folk.

Det er arbeid på gang for å få orden på ansiennitets lister og vi holder også på med arbeidet for å ferdigstille protokollen for nedbemanningsprosessen.

Dette med ansiennitet lister og nedbemannings  protokollen (§15-2) må være på plass før vi går videre.

SAFE Transocean vil i denne prosessen passe på at alle hull i mannskaps planene til riggene blir fylt opp og at vi må få en pool som dekker in sykefravær og permisjoner, dette for å få vekk innleie og ta vare på egne ansatte.

Alle som blir berørt av nedbemanningsprosessen anbefales og ta kontakt med klubben for bistand, vi vil da kunne sjekke ansiennitet og at prosessen til Transocean er rett, husk at Transocean alltid stiller med minst 2 stk. i slike møter.

ARCTIC:

Så for de av dere som snart står uten rig  vil uansett lønn gå som normalt og ingen vil bli permittert, klubben vil ivareta rettigheter for alle for å sikre en god overgang til ny rig.

ONSHORE:

Det er varslet en nedbemanning på 25% for land men det er et gjennomsnittstall for Transocean totalt så vi vet ikke hvordan dette slår ut i Norge men vi forventer en mindre korreksjon her p.g.a  stor aktiviteten i Norge.

Uansett så kommer offshore først her så vi vet ikke noe mer her foreløpig.  

Fremover er det nedbemanningen som blir prioritert. Grunnet ferieavvikling vil ingen ordinære møter bli avholdt i juli men starter opp i August.

SAFE klubben vil være operativ hele tiden.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse      Styreleder SAFE Transocean                                  

Egil Bjørgås          egil.bjorgos@deepwater.com                                      

William Oen william.oen@deepwater.com

                

             

Skriv ut siden