Safe Info 3.Aug 20

Det er gjennomført møte mellom bedriften og fagforeningene ang at Arctic går til kai og at det blir nødvendig å gjennomføre en nedbemanning.

Bedriften har vist oss oppsettet sitt og sine tanker om hvordan dette skal gjøres.

Bedriften har gjort en grundig og god jobb basert på de innspillene fagforeningene har gitt.

Fagforeningene skal jobbe med dette materiale frem til onsdag og komme med sine innspill.

Neste møte er onsdag 05.08. kl.14.00.

Det som er viktig her er at alle som blir berørt her enten med oppsigelse eller nedrykk tar kontakt med oss i SAFE slik at vi kan bistå i møte med Transocean, vi vil da kunne sjekke ansiennitet og at dette er korrekt.

Det er to styrende elementer for nedbemanningen og det er bedriftsansenitet og andre vektige sosiale forhold.

Det er ikke forskjell på oppsigelse eller stillingsnedrykk, her er det samme prosess og oppsigelsestid i begge tilfeller.

Kommer ny SAFE INFO etter møte på onsdag.   

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden