Safe Info 12.Aug 20

Hei

Vernetjenesten og fagforeningene (Safe, IE, og DSO) hadde i dag et oppklaringsmøte med bedriften ang informasjonsmailen som ble sendt ut sist fredag.

Selskapet stilte med Rune Kvaal og Inger Aase.

Både vernetjenesten og fagforeningene har fått en del henvendelser fra ansatte som reagerte på ordlyden i mailen.

Rune Kvaal forklarte hensikten med mailen, og vi fikk en oppklarende forklaring på hva selskapet forventer av de ansatte før de reiser offshore.

Det anbefales på det sterkeste at alle overholder 10 dagers hjemme karantene før de reiser offshore, om du på grunn av familiære årsaker ikke har mulighet til å overholde 10 dagers hjemme karantene, så får dette ikke disiplinere konsekvenser, her bruker selskapet sunn fornuft, ta kontakt med din HR partner, eller sykepleier på riggen.

Kurs skal gjennomfører i første del av turen, om dette ikke kan gjennomføres må din HR partner kontaktes. Det bli ikke brukt disiplinærsak for de som har gjennomført kurs de siste 14 dagene.

Her vil bedriften gjennomgå sine rutiner, og legge til rette for at den ansatte kan ta kurs i første del av friperioden.

Rune innrømmet at ordlyden i mailen var litt kvass, men at dette var meningen for å få folk sin oppmerksomhet, og at vi nå ikke kan slakke av.

Det ble også diskutert bruk av disiplinærsaker ved brud på smittereglene, så lenge personell overholder smittereglene, leverer inn screening skjema, og forholder seg til de gjeldende krav som folkehelseinstituttet og  Transocean har på Covid-19, så har vi ikke noe å frykte. Men Transocean vil slå hardt ned på brudd, og den enkelte må ta konsekvensen av dette.

Det kom også frem at denne informasjonen ikke er allmenn kjent blant ansatte i Transocean, kunder, catering og 3 part selskaper, vi må bli flinkere på kommunikasjon i selskapet, noe Rune og Inger ville ta med videre.

Vernetjenesten og fagforeningene oppfordrer alle ansatte om å følge de regler, henvisninger og oppfordringer som myndigheter, Folkehelseinstituttet og Transocean har utarbeidet.

Om det noen uklarheter, eller har du spørsmål, ta kontakt med din HR partner, OIM eller sykepleier på riggen.

Dette skal vi klare sammen.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden