Safe INfo 14.Aug 20

Til alle,

2 veldig viktige ting i disse dager.

1.

I disse nedbemanningstider er det utrolig mange spørsmål som handler om nedbemannings prosessen.

Vi svarer fortløpende på henvebdelser så fort og så godt vi kan.

I den forbindelse blir det også gjort individuelle samtaler med medlemmer hvis det trengs.

Hvis informasjon er konfidensiell så informerer vi om det i mail eller i samtaler.

Men med noen anledninger har vi fått beskjed av bedriften at konfidensiell informasjon er blitt diskutert på riggene, i enkelte situasjoner har vi blitt oppringt av øverste ledelse i bedriften og blitt fortalt at SAFE Transocean klubben lekker konfidensiell informasjon til medlemmene.

Skal vi kunne hjelpe dere i de sakene som er vanskelig og det kreves nøye forberedelser og konfidensiell informasjon må deles for å planlegge saken så håper jeg at alle forstår alvoret i at det forblir konfidensielt!

Ellers står SAFE Transocean klubben igjen som svarteper uten å få informasjon fra bedriften.

2.

Til alle som mener dere har feil bedriftsansiennitet grunnet måten Transocean har beregnet ansiennitet for vikarturene oppfordrer vi til å skaffe seg en oversikt over vikarturene som dere mener ikke er tatt med i ansiennitetsberegningen.

Dette for å kunne sjekke bedriftens sin oversikt.

PRESISERER at det gjelder vikarturer som ringevikar og ikke vikarturer igjennom Personalhuset, Atlas…o.l.

Ansiennitet igjennom vikarturer for Songa er beregnet på riktig måte, vikarturer  i Transocean er beregnet på feil måte.

Til alle som får en innkalling av bedriften så vil vi dobbelt sjekke ansienniteten i forbindelse med et nedrykk eller en oppsigelse.

Utover dette vil SAFE Transocean kreve at ansinnitet for vikar turer ryddes oppi av bedriften ved første anledning.

Ellers har SAFE Transocean gitt en grundig tilbakemelding til bedriften i dag på mailer fra 07.08.20 og 10.08.20 Styret er informert.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden