Safe Info -del 2 – 14.Aug 20

Til info.

Etter et møte med bedriften i dag, 14.august er fagforeningene blitt informert om at utsendelser av innkallinger til

AML §15-1 møter for offshore personell i forbindelse med endring av arbeidsforholdet (endre stilling) og oppsigelser starter i neste uke.

Oppfordrer alle medlemmer som blir innkalt til å ta kontakt med SAFE Transocean AU så fort som mulig etter at dere har mottatt mail fra bedriften

hvis dere ønsker bistand i forbindelse med møtet. (Valgfritt).

Vil presisere viktigheten om å gjennomføre et AML §15-1 møte uansett hvor håpløs situasjonen føles akkurat nå,

grunnet at SAFE Transocean vil skrive viktige ting i AML §15-1 protokollen som kan være veldig viktig for fremtiden mtp gjeninntagelse, ect.

For medlemmer som mener det kan være feil med ansienniteten i forbindelse med beregning av vikarturer eller andre forhold oppfordrer vi til å

ha så mye dokumentasjon som mulig klart før et evt. møte, SAFE Transocean skal også være med å skaffe den informasjon som trengs.

Fra og med neste uke (uke 34) så kommer SAFE Transocean til å prioritere nedbemanningsprosessen 100 % til den er over, for å kunne bistå medlemmene

som blir berørt på en best mulig måte.

D.v.s at vanlig klubbdrift og andre saker blir tatt innimellom når vi har tid, så håper på forståelse for at saker kan ta litt lenger tid å besvare i denne perioden.

Men bare å send inn sakene fortløpende da alt blir loggført.

Er det akutte saker eller korte frister som må overholdes så er det bare å ringe.

God helg til alle 😊

Mvh SAFE Transocean AU

Steinar Nesse – Leder

steinar.nesse@deepwater.com

Tlf: 90621226

William Oen – 2. Nestleder

william.oen@deepwater.com

Tlf: 93016796

Egil Bjørgås – Nestleder

egil.bjorgas@deepwater.com

Tlf: 95111231

Skriv ut siden