Safe info 18. Sept 20

Til info 18.09.2020

Til dere som mottok oppsigelsen i september enten overlevert i hånden eller i rekommandert brev

ber vi om kontakte Jane Borlaug Nilsen på mail Jane.Nilsen@deepwater.com så fort som mulig.

Informer henne om når dere mottok oppsigelsen eller  mottok hentelappen fra posten.

Vi får stadig spørsmål om dette med hjemme karantene og også den 10 dagers karantenen som enkelte må ha med ankomst til Norge fra utlandet.

SAFE Transocean  tolker hjemme karantenen i Transocean som en tolking av FHI sine retningslinjer. Vi registrerer at det er ulike tolkinger av dette men vi står for at med å følge FHI sine retningslinjer så kan covid 19 skjema følges ut med god samvittighet.

Dette vil sei at det kan leveres i barnehage gå i butikk og gjøres andre ting innenfor rammene som FHI setter.

Skulle det komme situasjoner som gjør at dere er i tvil ta det med koordinator.

Hvis det er noen som ønsker å ta dette som et lønnskrav for tapt fritid eller at dette rammer på grunn av innreise til Norge så meld det inn så  tar vi saken videre.

Men vi må ha konkrete saker der vi har personer som melder dette in vi kan ikke gå til advokat med ytringer på Fb  

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden