Safe Info 28.Sept 20

Hei SAFE Transocean har på vegne av dere medlemmer sendt in krav om 17-3 møter der dere ikke har hvert enige i nedrykk eller oppsigelse.

Dette har nå bedriften sett en stopper for og krever nå en fullmakt fra hver enkelt.

For å komme i mål her må hver enkelt av dere sende:

Jeg ………. Krever 17-3 møte i min sak der jeg bestrider nedrykket/oppsigelsen (stryk det som ikke passer)

Jeg gir også min fullmakt til SAFE Transocean for å representere og hente ut alle nødvendige opplysninger i min sak.

Husk 14 dagers frist fra nedrykk/oppsigelse til det må kreves møte.

Send dette til Jane Borlaug med SAFE Transocean på kopi :

Transocean:

Jane.Nilsen@deepwater.com

SAFE Transocean:

William.Oen@deepwater.com

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden