Safe Info 30. Sept 20

Hei,

Her er litt fra årets lønnsoppgjør med protokollen og litt forklaringer.

Lønnsøkningen var slik at vi kunne akseptere den og den gir en reel økning av kjøpekraft.

På pensjon har vi sikret oss videre forhandlingsrett siden dette arbeidet ikke er ferdig.  Var et absolutt krav fra SAFE

Fortrinnsretten på to år er videreført for to nye år.  Var et absolutt krav fra SAFE

Forskuttering av sykepenger er et krav som kom in i år fordi enkelte bedrifter sluttet å forskuttere sykepengene slik at den enkelt må vente på penger fra NAV. Var et absolutt krav fra SAFE

Bruk av vikarer og innleie  ble tatt opp med Transocean som eksempel og her blir det tatt en runde med bedriftene for å stramme opp og begrense innleie. Var et absolutt krav fra SAFE

Dette arbeidet skal tas videre av SAFE Transocean.

Nedbemanning:

For land så er det en stor omorganisering og det er startet med drøftelse møter 15-1. Her er SAFE Transocean sterkt bekymret for manglende konsekvensutredning for viktige støttefunksjoner som går ut av landet .

Dette har vi varslet Transocean sin ledelse om.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

SAFE-logo-Høy-kvalitet-100-x-125
Skriv ut siden