Safe Info 12.okt 20 – Covid 19

Det har oppstått mye frustrasjon og forvirring ang Transocean sin 10-dagers karantene policy. Vi som klubb beklager at vi ikke har fanget opp dette godt nok tidligere men vi vil nå prøve å rette opp dette så godt vi kan:

Klubben har ment og mener fortsatt at så lenge en forholder seg til FHI sine gjeldende retningslinjer, så kan man trygt reise ut på jobb. Vi har skrevet tidligere at man også trygt kan signere for å sitte i karantene men vil komme med følgende rettelse: Har man ikke vært i 10 dagers karantene så lar man være å krysse av for dette, men skriv i kommentarfeltet at man har etterlevd FHI sine retningslinjer hvis en har gjort det. 

Vi vil også presisere at man ikke har noen opplysningsplikt overfor arbeidsgiver om hva man tar seg til på fritiden hva gjelder seg COVID-19. Arbeidsgiver har ikke noe med at en deltar på møter, bryllup osv så lenge FHI sine retningslinjer blir etterfulgt.

Hvis noen av våre medlemmer føler seg presset av arbeidsgiver utover dette så må dere ta kontakt så vi som klubb kan bistår dere så fort som mulig.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden