Safe Info 26. Februar 2021

Hei,

Det ble gjennomført årsmøte i SAFE Transocean på fredag 19.02.21. pr Teams.

Ny styresammensetning er:

Leder: Egil Bjørgås ( Nyvalgt 2021)

1.nestleder: Steinar Nesse

2.nestleder: William Oen

Kasserer: Svein Åge Rønning (Nyvalgt 2021)

Sekretær: Ann Therece Jørgensen

HTV Endurance – Kurt Solberg

HTV Encourage – Rolf Rødseth

HTV Enabler – Arild Dag Myklebust

HTV Norge – Morten Saltnes

HTV Spitsbergen – Håkon Broadhurst

Pr.d.d så må det gjennomføres nytt valg på Equnox og Spitsbergen etter at HTV ble sluttet/overført, også må det gjennomføres et valg på Barents når vi er kommet litt lenger i prosessen.

Vil informere bedriften om de 2 siste styremedlemmen når disse valgene er gjennomført.

Av andre ting som vi nå holder på med er oppfølging av Barents og jeg prøver å være der hver uke, dette for å bygge opp et tillitsmannsapparat og følge prosessen med oppbemanningen .

Ønsker  forslag og interesserte for å bli tillitsvalgte på Barents

Det er travelt for tiden å det tar tid med saksbehandling siden HR i Transocean ikke fungerer optimalt, men vi jobber oss gjennom sakene vi har og det er per dags dato 8 saker som kan havne i retten dette er både sjø og land.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden