Safe Info 12.03.21

Hei

Her kommer en kort SAFE info om Barents, hjelp med det nye reise regningssystemet og  betaling ved egenmelding ved hjemme karantene ved covid-19.

Barents :  Det er ikke skrevet noen avtaler om oppholdet til Barents og tariffen gjelder i sin helhet.

SAFE Transocean anbefaler ingen å skrive under på verkstedskontrakter da det ikke foreligger noen avtale for Barents i Ølen.

Lønnstrekk for manglende hjemme karantene: SAFE Transocean har tvistet denne saken og vi har nå fått medhold hos Rederiforbundet om at dette er tariffstridig og Transocean må nå reversere  lønnstrekk for manglende gjennomført hjemme karantene.                                                                                                                       

Alle som har blitt trekt i lønn melder dette inn til sin koordinator og kreve disse pengene  tilbakebetalt , anbefaler å sette meg på kopi her slik at alle får det de har krav på.

Link til medlemskap:

Ønsker dere alle en god helg.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

SAFE Transocean

+47 906 21 226

Skriv ut siden