Safe Info 26.Jan 2022 – PBL avtalen

Til info.   

PBL pool avtale sign 15.01.2021 (1)

 

Ang PBL personell så har det blitt signert en ressurspool avtale mellom bedriften og fagforeningene i Transocean, se vedlagt.

Avtalen har en varighet fra 25.01.22 – 30.06.22.

Alt personell tilhørende PBL skal tilbake til PBL ved planlagt kontraktsoppstart i løpet av mai 22.

PBL personell vil fortsatt være ansatt i UK selskapet TOSSL, og i perioden de er utplassert på norsk sektor så gjelder den signerte avtalen.

 

Omfang:

25.01 – 27.01.22 så er 15 stk på et oppstartskurs i Bergen.

08.02 – 10.02.22 så skal 32 stk på oppstartskurs i Aberdeen.

Totalt er det 47 stk PBL mannskap som kan brukes for å dekke ekstra ordinært behov som vikarer/midlertidig ansatte.

Sykefraværet i des 21 var på totalt 9,6 bedriften.

Så grunnlaget for å signere denne avtalen er for at det er en forholdsvis kort periode og det er erfarent personell, kontra å risikere helt uerfarent personell fra norske innleieselskap.

Samt at ressurspoolen i TO Norway Operations skal økes betraktelig.

 

Info om oppbemanning:

Helt uavhengig av PBL ressurspool avtalen så bemanner bedriften opp både for faste stillinger og stillinger ressurspoolen.

Ingen fra PBL er inkludert i den pågående oppbemanningen prosessen.

Ressurspoolen skal økes til 100 ansatte i TO Norway Operations.

Det vil si at ressurspoolen skal økes til 100++ for å ta høyde for at noen ansatte slutter av forskjellige grunner.

Legger ved et foreløpig som beskriver ansettelse utviklingen så langt.

Vil oppdatere dere fortløpende.

 

Mvh/Regards:

Egil Bjørgås

SAFE Transocean

Tlf: 95111231

Tlf: 51504400

e-post: egil.bjorgas@deepwater.com

Skriv ut siden