Safe Info 23.02.2022

Hei,
Pensjon
Vi har nå kommet i mål med kompensasjon for aldersgruppen 01.01.1960 til 31.12-1969
etter bortfallet av AFP+1G også kalt Gavepensjon.
Vedlagt her ligger info og linker til skjema.
Covid-19 og Lønnstrekk.
Det er foretatt lønnstrekk for diverse situasjoner med Covid-19 dette har SAFE Transocean til vurdering både hos ekstern advokat og SAFE sentralt.
Foreløpig vurdering er at disse trekkene er ulovlige og må reverseres.
Med vennlig hilsen    Steinar Nesse     +47 906 21 226
Skriv ut siden