Safe Info 04.04.2022

Hei

Det ble enighet i årets frontfagsoppgjør med en ramme på 3,7 %

Personlig så er jeg ikke imponert over dette og mener vi kunne forventet et sterkere oppgjør i år.

Forhandlingene for oss på Flyteriggavtalen starter 18 Mai og det er ikke forventet at disse forhandlingene blir enkle og med et frontfagoppgjør på 3,7% så er det lite drahjelp og få fra dette oppgjøret.

Vi må i år forvente og måtte kjempe for kravene våre og et hvert forhandlingsresultat bør i år gå ut til medlemmene til uravstemning slik at alle får ta stilling til det vi kommer frem til.
Det er avholdt tariffkonferanse for SAFE der vi diskuterte enkeltkrav og strategi, men vi vil få oppdaterte tall fra andre lønnsforhandlinger og prisutvikling helt frem til forhandlingene starter, vil dette være med å legge rammene for de samlede kravene våre i år.
SAFE har laget en egen side på hjemmesiden for å raskere kunne holde alle informert om forhandlinger og fremdrift.
Her er mye god info som er vert å lese.

 

Dato for forhandlinger for landansatte er ikke satt kommer, med info så snart den kommer.

Med vennlig hilsen,

 

Steinar Nesse   SAFE Transocean   +47 906 21 226

Skriv ut siden