Safe Info 19.09.22

Hei alle sammen,

Her kommer en etterlengtet Safe Info. Det har vert stille fra oss en stund nå, her er en Safe Info fra oss når vi er på god vei inn i høstens årstid.

Vi har gjennomgått store endringer i Arbeids Utvalget etter Årsmøtet i tillegg til krevende prosesser med tanke på nedbemanningen.

Humøret er bra og det nye AU har et godt samarbeid og vi ser framover for å fortsette å være en god klubb for medlemmene våre. Vi ønsker å stadig forbedre oss så vi setter pris på konstruktive tilbakemeldinger.

Nedbemanningsprosessen

Etter de nye ansiennitets listene 09.09.22 er AML §15-1 er etter all hovedsak ferdigstilt. Noen endringer må vi uansett påregne i denne kabalen framover.Vi har i Safe representert over 150 medlemmer i disse møtene, noen har her gått videre tilAML §17-3 møter som pågår enda.

Lønnsoppgjør offshore Individuelt avlønnede

  • Alle får generelt tillegg på 3,7%
  • Det er enighet mellom bedriften og fagforeningene i å sette ned et utvalg som skal se på lønnsnivå i forhold til kriteriene i felleserklæringen innad i hver stillingsgruppe.

Utvalget skal ha sin innstilling ferdig til 1. april 2023. Utvalget skal bestå av representanter fra hver fagforening DSO, SAFE og IE, samt representanter fra bedriften.Arbeidet danner rettlingslinjer for fremtidige lokale lønnsoppgjør.

 

Lønnsforhandlinger Landansatte pågår enda

 

Tillitsvalgt Konferansen

  • 26.- 27. Oktober for tillitsvalgte på fri.
  • Kommer Info om dette i egen mail.

 

Vedtektene

Vi har i Arbeids Utvalget blitt enige om å legge ved Safe i Transocean sine Vedtekter til opplysning for Tillitsvalgte og medlemmer.

Disse finner du til en hver tid oppdatert på hjemmesiden til klubben. Hjem – SAFE i Transocean

 

URL: Vedtekter – SAFE i Transocean

Med Vennlig Hilsen AU

Egil Bjørgås, Asgeir Lillejordet og Ann Therece Jørgensen 😊

 

Skriv ut siden