Safe Info 12.Aug 20

Hei Vernetjenesten og fagforeningene (Safe, IE, og DSO) hadde i dag et oppklaringsmøte med bedriften ang informasjonsmailen som ble sendt ut sist fredag. Selskapet stilte med Rune Kvaal og Inger Aase. Både vernetjenesten og fagforeningene har fått en del henvendelser fra ansatte som reagerte på ordlyden i mailen. Rune Kvaal forklarte hensikten med mailen, og […]

Safe Info 5.Aug 20

Hei, Vi har i dag gjennomført møte med Transocean og om nedbemanningen. Neste uke vil selve prosessen med å varsle de som får oppsigelse eller nedrykk starte. Alle som får et slikt varsel bør  gir beskjed til oss i SAFE slik at vi kan delta for å forsikre om at dette er gjort etter avtalte […]

Safe Info 3.Aug 20

Det er gjennomført møte mellom bedriften og fagforeningene ang at Arctic går til kai og at det blir nødvendig å gjennomføre en nedbemanning. Bedriften har vist oss oppsettet sitt og sine tanker om hvordan dette skal gjøres. Bedriften har gjort en grundig og god jobb basert på de innspillene fagforeningene har gitt. Fagforeningene skal jobbe […]

Safe Info 23.Juli 20

Hei Her er en liten oppdatering på status i dag. Vi skal i møte med Transocean neste uke der vi kommer til å starte med å se på nedbemanningen offshore og se på plassering av mannskapet fra Arctic. Fagforeningene er nå representert i det nye styret i Transocean med en representant fra SAFE og en […]

Safe Info 2.Juli 20

Hei Denne infoen er om den kommende nedbemanningen i Transocean. Offshore: Transocean Arctic kommer til kai på CCB i slutten av måneden og skal da demobilisere utstyr og folk. Det er arbeid på gang for å få orden på ansiennitets lister og vi holder også på med arbeidet for å ferdigstille protokollen for nedbemanningsprosessen. Dette […]

Safe Info 2.Juli 2020

Hei Denne infoen er om den kommende nedbemanningen i Transocean. Offshore: Transocean Arctic kommer til kai på CCB i slutten av måneden og skal da demobilisere utstyr og folk. Det er arbeid på gang for å få orden på ansiennitets lister og vi holder også på med arbeidet for å ferdigstille protokollen for nedbemanningsprosessen. Dette […]

Safe Info 16.Juni 2020

Hei Det har nå godt ut info fra ledelsen om masseoppsigelse på  ca 150 stk. på grunn av at Arctic går til land. Fra Transocean: På bakgrunn av ovennevnte vil det dessverre bli nødvendig å forberede bemanningsreduksjon av ca. 150 stillinger offshore. Det som Transocean her mener er at etter vi har sett på vikarbruk/innleie […]

Safe Info 9.Juni 2020

Hei Her kommer info om det som rører seg for tiden og det som vi jobber med. Arctic er etter all sannsynlighet ferdig i August og her er det masse som ikke er på plass men SAFE kan forsikre alle om at vi kommer til og følge dette tett med involvering av tillitsvalgte fra Arctic […]

Safe Info 12. Mai 2020

Hei, Her er status oppdatering på de viktigste sakene for tiden. Arctic har arbeid til medio august på nåværende kontrakt. Har ikke fått ny kontrakt utover dette, uten kontrakt vil Arctic gå til land. Videre skjebne er diskutert men ikke bekreftet. Vi har også fått beskjed om at Barents kommer til Norge i september og […]

Safe Info 3. April 2020

Hei Her er dagens info fra SAFE Vi har ingen smitte på våre rigger og all drift går som normalt. Her er en repetisjon av infoen fra bedriften: STATUS FLYREISER OG HOTELL Nedenfor følger en oppdatering av fly- og hotellsituasjonen; Flyreiser Flyreiser bestilles på vanlig måte, men det oppfordres til å unngå ruter med Widerøe […]