Safe Info 26.Juli 21

Hei SAFE klubben har nå på morgenen i dag vært i kontakt med SAFE sentralt for å gå gjennom infoen som er sendt til mannskapet på Barents.Vi anser ikke noe av den infoen som Transocean har sendt ut som gyldig permittering og tar kontakt med Transocean for å få avklart dette , og få ut […]

Safe info 20.Juli 21

Hei Her er protokollen for lokal permittering for Barents. Barents skal ligge i varmt opplag med et mannskap på 17×3 = 51 stk som ikke omfattes av permittering.For øvrig personell så er det 2.avsnitt i protokollen som forankrer at ingen skal permitteres lenger en 12 uker som er iht HA 9.2 for en lokal permittering. […]

SAFE INFO 30.04.21

Hei her er siste info fra oss i AU i SAFE. Når det gjelder TO Norge så har vi ikke fått beskjed om noe enda så her forventer vi snarlig beskjed og en innkalling på dette.Barents er i sluttfasen før den skal legge fra kai, men vi har ikke fått noen dato enda.Sett litt fra […]

Safe Info 26.03.21 – Påske Hilsen

Hei alle sammen,Nå er vi godt inne i 2021 og Påsken står ved døren.Starten av dette året har allerede gitt oss nye utfordringer ogvi har ingen kjedelig hverdag. Det som derimot er kjedelig er at vi fremdeles lever med Covid-19 restriksjoner vi skulle gjerne sett oss foruten. Vi prøver i AU som alle andre å […]

Safe Info 12.03.21

Hei Her kommer en kort SAFE info om Barents, hjelp med det nye reise regningssystemet og  betaling ved egenmelding ved hjemme karantene ved covid-19. Barents :  Det er ikke skrevet noen avtaler om oppholdet til Barents og tariffen gjelder i sin helhet. SAFE Transocean anbefaler ingen å skrive under på verkstedskontrakter da det ikke foreligger noen […]

Safe Info 26. Februar 2021

Hei, Det ble gjennomført årsmøte i SAFE Transocean på fredag 19.02.21. pr Teams. Ny styresammensetning er: Leder: Egil Bjørgås ( Nyvalgt 2021) 1.nestleder: Steinar Nesse 2.nestleder: William Oen Kasserer: Svein Åge Rønning (Nyvalgt 2021) Sekretær: Ann Therece Jørgensen HTV Endurance – Kurt Solberg HTV Encourage – Rolf Rødseth HTV Enabler – Arild Dag Myklebust HTV […]

Safe Info 16.okt 2020

Hei, Her er en artikkel om dagens situasjon i Transocean. https://e24.no/shared/olje-og-energi/i/Ky3b0M/fryktkultur-avtalebrudd-og-kaos?pwsig=ea35c9380d6e56f2429cd683c2f56347c2140975ea61f218a565f8148c86f15d_1603435616_U3RlaW5hciBOZXNzZQ== Med vennlig hilsen, Steinar Nesse Styreleder SAFE Transocean +47 906 21 226

Safe Info 12.okt 20 – Covid 19

Det har oppstått mye frustrasjon og forvirring ang Transocean sin 10-dagers karantene policy. Vi som klubb beklager at vi ikke har fanget opp dette godt nok tidligere men vi vil nå prøve å rette opp dette så godt vi kan: Klubben har ment og mener fortsatt at så lenge en forholder seg til FHI sine gjeldende […]

Safe Info 30. Sept 20

Hei, Her er litt fra årets lønnsoppgjør med protokollen og litt forklaringer. Lønnsøkningen var slik at vi kunne akseptere den og den gir en reel økning av kjøpekraft. På pensjon har vi sikret oss videre forhandlingsrett siden dette arbeidet ikke er ferdig.  Var et absolutt krav fra SAFE Fortrinnsretten på to år er videreført for to nye år. […]

Safe Info 28.Sept 20

Hei SAFE Transocean har på vegne av dere medlemmer sendt in krav om 17-3 møter der dere ikke har hvert enige i nedrykk eller oppsigelse. Dette har nå bedriften sett en stopper for og krever nå en fullmakt fra hver enkelt. For å komme i mål her må hver enkelt av dere sende: Jeg ………. […]