SAFE Info 21. Juni 19

Hei alle sammen, Her er litt aktuell info fra land. SAFE INFO: Det er gledelig og se at det verves godt på land og til vanns, medlemstallet i SAFE Transocean stiger enda. Vil også takke tillitsvalgte og medlemmer for at dere er så våkne på deres arbeidsplass og kommer med så mange gode tilbakemeldinger og […]

Info om Arbeidsavtaler og Riksmekling 07. Juni 19

SAFE TRANSOCEAN INFO: NYE ARBEIDSAVTALER: Ang de nye utsendte arbeidsavtalene til tidligere Songa ansatte så trenger ikke bedriften å komme til en enighet med fagforeningenefor å tilby Transocean ansatte nye arbeidsavtaler etter virksomhetsoverdragelsen, dette grunnet at bedriften benytter seg av styringsretten sin. Derfor er ikke disse nye arbeidsavtalene et sluttresultat av at bedriften og fagforeningene […]

Lønns oppgjør / Wage Settlement 2019

 Lønns oppgjør Det ble brudd i mellom SAFE og Norges Rederiforbund i årets lønnsoppgjør. Det ble for stor avstand i mellom partene. Kommer tilbake med mer info.  SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i.Etter flere magre år hvor riggarbeiderne har tatt sin del […]

Lønnsoppgjøret Norges Rederiforbund området 2019:

Årets lønnsoppgjør I Norges Rederiforbund området er planlagt fra 27.-29. mai hos Norges Rederiforbund i Oslo. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør hvor det hovedsaklig er snakk om forhandlinger med tanke på kroner, øre og tekniske tillegg. Etter flere magre lønnsoppgjør er det på tide at arbeidsgiverne åpner lommeboken igjen. Det er på høy tid at […]

SAFE Info 08.05.19 – Litt info/Some Info

SHei alle, her er litt SAFE info fra oss på land. SAFE Transocean: I følge SAFE Sentralt sine offisielle tall så er SAFE Transocean 707 yrkesaktive medlemmer pr. 8. mai. Vi har forhandlet frem slik  at vi driver klubben med 3 heltidsansatte på land + en timebank på 500 timer ut 2018.  6G saken: Bedriften […]

Safe Info 05.04.19 – Velkommen til Ocean Rig og Songa

Hei, Vi vil gratulere alle nyansatte fra Ocean Rig inn til Transocean og her kommer litt info om forsikringer og ellers litt fra fagforeningen SAFE og fra flåten i Transocean. Forsikringene her er like for alle ansatte men Ocean Rig sine ansatte går på sin gamle avtale frem til 01.06.2019. Arctic :            Ligger i Ølen […]

SAFE info 14.03.19 – Rikets tilstand

Hei Her er en liten oppdatering fra SAFE om rikets tilstand. For det første så ble vi utrolig glade i går når vi vant i Stavanger tingrett i saken om ulovlig forbigåelse av fortrinnsrett. Ellers så er TO NORGE gått fra kai og er på veg hjemover rapportene fra riggen er  god fart og god […]

SAFE info 01.02.19 – 6G

Hei, I går kveld fikk vi dommen i 6G saken fra høyesterett og det var full seier til SAFE. Dvs at vi kommer til å stille et lønnskrav til Transocean for de som var permittert  og  fikk for lite lønn under permittering i 2015 0g 2016. Vi får inn mye klager på dårlig oppfølging av […]

SAFE Info 06.01.19 – Godt Nyttår

Hei og Godt nyttår. Vi starter året friskt med en rettsak om en gjeninntagelse nå I Januar og 6G saken om lønn under permittering som går for høyesterett også nå i Januar. SAFE holder også på at vi ikke godtar å betale tilbake dette kravet om fra skatt UK dette er noe vi står helt […]