Safe Info 13.August 2019

Hei Da er det slutt på ferien og vi er nå startet opp igjen for fult på kontoret. Av saker vi jobber med nå er  blant annet en etterbetaling til de av dere som var i streik i fjor og som ikke fikk betalt fra streiken var slutt den 19.7 til dere var på jobb […]

Riggbesøk i Ølen – Transocean Spitsbergen 6.August 2019

Takk for et utrolig greit besøk på Transocean Spitsbergen i dag. Vi brukte en hektisk dag til å gå rundt på riggen å treffe folk som resulterte i mange gode samtaler 🙏 Veldig bra 😊 Vi kommer igjen i løpet av verkstedsoppholdet.

Safe Info 3.Juli 19

Hei Vi har nå lagt bak oss årets lønnsoppgjør og selv om vi måtte fire på kravene så er dette ett oppgjør som vi stiller oss bak og med tanke på at det er et mellomoppgjør så er vi fornøyd. Oppgjøret i sin helhet kan leses her:  https://safe.no/enighet-pa-nr-avtalen/ Det som var trist her var det sviket […]

Enighet på overtid hos Riksmekler

Hei alle sammen, Litt info fra nattens hendelser: Kl. 04:00 natt til fredag 28. juni, etter 4 timer på overtid, kom partene til enighet. Vi er overbevist om at den reelle streikeviljen i organisasjonen spilte en viktig rolle for å nå dette resultatet. Som forhandlingsutvalg var det viktig å ha dette mandatet i ryggen. Vi […]

SAFE Info 21. Juni 19

Hei alle sammen, Her er litt aktuell info fra land. SAFE INFO: Det er gledelig og se at det verves godt på land og til vanns, medlemstallet i SAFE Transocean stiger enda. Vil også takke tillitsvalgte og medlemmer for at dere er så våkne på deres arbeidsplass og kommer med så mange gode tilbakemeldinger og […]

Info om Arbeidsavtaler og Riksmekling 07. Juni 19

SAFE TRANSOCEAN INFO: NYE ARBEIDSAVTALER: Ang de nye utsendte arbeidsavtalene til tidligere Songa ansatte så trenger ikke bedriften å komme til en enighet med fagforeningenefor å tilby Transocean ansatte nye arbeidsavtaler etter virksomhetsoverdragelsen, dette grunnet at bedriften benytter seg av styringsretten sin. Derfor er ikke disse nye arbeidsavtalene et sluttresultat av at bedriften og fagforeningene […]

Lønns oppgjør / Wage Settlement 2019

 Lønns oppgjør Det ble brudd i mellom SAFE og Norges Rederiforbund i årets lønnsoppgjør. Det ble for stor avstand i mellom partene. Kommer tilbake med mer info.  SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i.Etter flere magre år hvor riggarbeiderne har tatt sin del […]

Lønnsoppgjøret Norges Rederiforbund området 2019:

Årets lønnsoppgjør I Norges Rederiforbund området er planlagt fra 27.-29. mai hos Norges Rederiforbund i Oslo. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør hvor det hovedsaklig er snakk om forhandlinger med tanke på kroner, øre og tekniske tillegg. Etter flere magre lønnsoppgjør er det på tide at arbeidsgiverne åpner lommeboken igjen. Det er på høy tid at […]

SAFE Info 08.05.19 – Litt info/Some Info

SHei alle, her er litt SAFE info fra oss på land. SAFE Transocean: I følge SAFE Sentralt sine offisielle tall så er SAFE Transocean 707 yrkesaktive medlemmer pr. 8. mai. Vi har forhandlet frem slik  at vi driver klubben med 3 heltidsansatte på land + en timebank på 500 timer ut 2018.  6G saken: Bedriften […]

Safe Info 05.04.19 – Velkommen til Ocean Rig og Songa

Hei, Vi vil gratulere alle nyansatte fra Ocean Rig inn til Transocean og her kommer litt info om forsikringer og ellers litt fra fagforeningen SAFE og fra flåten i Transocean. Forsikringene her er like for alle ansatte men Ocean Rig sine ansatte går på sin gamle avtale frem til 01.06.2019. Arctic :            Ligger i Ølen […]