Pensjons avtaler og Forsikringer

Hei alle SAFE medlemmer.

Dersom du er 57 år eller eldre kan du melde inn at du ønsker å få Pensjons Rådgivning via Safe.no

Fyll inn skjema så vil du bli kontaktet.

 

En oversikt over våres forsikringer i TO og annen relevant informasjon er sendt ut pr e-mail

Hi all. An overview of the insurances we have per today in TO, is sendt out pr. e-mail.

  • Travel Card – Transocean Offshore
  • App Flyer
  • AIG Report Claim and Assistance
  • Vilkår reiseforsikring AH-500
  • Generelle vilkår GEN-100

Forsikringsbevis og skjema for begunstigelse er også vedlagt.

Hvis dere lurer på å tegne andre forsikringer i Gjensidige så kan dere kontakte 

Vibeche Spjeld Møvik på mail.

E-post: Vibeche.Spjeld-Movik@gjensidige.no

Hilsen

Martin Kristensson – tv.safetransocean@gmail.com