Riggene våre

TRANSOCEAN BARENTS
Transocean Barents

Transocean Artic – I opplag
Transocean Enabler

Transocean Encourage

Transocean Endurance
Transocean Equinox
Transocean Norge
Transocean Spitsbergen
Transocean Leiv Eriksson I opplag