Riggene våre

Transocean Artic – I opplag
Transocean Enabler

Transocean Encourage

Transocean Endurance
Transocean Equinox
Transocean Norge
Transocean Spitsbergen
Transocean Leiv Eriksson