Styret Safe Transocean

NYHETER

Safe Info 2.Juli 2020

Hei

Denne infoen er om den kommende nedbemanningen i Transocean.

Offshore:

Transocean Arctic kommer til kai på CCB i slutten av måneden og skal da demobilisere utstyr og folk.

Det er arbeid på gang for å få orden på ansiennitets lister og vi holder også på med arbeidet for å ferdigstille protokollen for nedbemanningsprosessen.

Dette med ansiennitet lister og nedbemannings  protokollen (§15-2) må være på plass før vi går videre.

SAFE Transocean vil i denne prosessen passe på at alle hull i mannskaps planene til riggene blir fylt opp og at vi må få en pool som dekker in sykefravær og permisjoner, dette for å få vekk innleie og ta vare på egne ansatte.

Alle som blir berørt av nedbemanningsprosessen anbefales og ta kontakt med klubben for bistand, vi vil da kunne sjekke ansiennitet og at prosessen til Transocean er rett, husk at Transocean alltid stiller med minst 2 stk. i slike møter.

ARCTIC:

Så for de av dere som snart står uten rig  vil uansett lønn gå som normalt og ingen vil bli permittert, klubben vil ivareta rettigheter for alle for å sikre en god overgang til ny rig.

ONSHORE:

Det er varslet en nedbemanning på 25% for land men det er et gjennomsnittstall for Transocean totalt så vi vet ikke hvordan dette slår ut i Norge men vi forventer en mindre korreksjon her p.g.a  stor aktiviteten i Norge.

Uansett så kommer offshore først her så vi vet ikke noe mer her foreløpig.  

Fremover er det nedbemanningen som blir prioritert. Grunnet ferieavvikling vil ingen ordinære møter bli avholdt i juli men starter opp i August.

SAFE klubben vil være operativ hele tiden.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse   Styreleder SAFE Transocean

Steinar.Nesse@deepwater.com 

+47 906 21 226                                                                                         

Egil Bjørgås egil.bjorgos@deepwater.com       +47 951 11 231      

William Oen william.oen@deepwater.com +47 930 16 796

                                                                            

Safe Info 16.Juni 2020

Hei

Det har nå godt ut info fra ledelsen om masseoppsigelse på  ca 150 stk. på grunn av at Arctic går til land.

Fra Transocean:

På bakgrunn av ovennevnte vil det dessverre bli nødvendig å forberede bemanningsreduksjon av ca. 150 stillinger offshore.

Det som Transocean her mener er at etter vi har sett på vikarbruk/innleie og fått  poolen opp i korrekt størrelse og at fagforeningene har fått korrekte ansiennitets lister skal vi diskutere HR Transocean og fagforeningene om det er overtallighet av våres ansatte uansett er ikke det tallet 150 stk.

Det er også sendt ut mail til Transocean landansatte om reduksjon på land men her har vi ingen info om hvordan dette rammer og her vil SAFE som er sterkt representert på land følge godt med, i bakgrunn at vi føler arbeidspresset allerede er for stort her.

Kommer fortløpende ut med info når vi har mulighet både på Fb og mail.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 9.Juni 2020

Hei

Her kommer info om det som rører seg for tiden og det som vi jobber med.

Arctic er etter all sannsynlighet ferdig i August og her er det masse som ikke er på plass men SAFE kan forsikre alle om at vi kommer til og følge dette tett med involvering av tillitsvalgte fra Arctic slik at alle blir ivaretatt på en god måte.

Når det gjelder Barents så regner vi med og få den til landet  i løpet av høsten men dette er vi ikke sikre på enda.

Av andre saker så er pensjon en av de tingene som jobbes mye med og bortfallet av AFP+1G for alle dere som står i gammel ordning, dette er en sak som vi drar med oss in i årets lønnsoppgjør hvis vi må.

Rig admin stillingen som er i ferd med å overføres til land legger vi også mye arbeid i og SAFE sin holdning her er å beholde den stillingen offshore og det er dette vi jobber for.

Mange har fått melding fra Transocean om virksomhetsoverdragelse og her har vi i samarbeid med de andre foreningene sjekket dette med juridisk både i SAFE , IE og DSO og fått klarsignal på at dette er helt uproblematisk og er kun et skifte av ansettelsesforholdet over fra dagens selskap til et Norsk AS.

Legger ved protokollen i tilsendt e-mail, pluss medlemsfordelene som også kan være greit og repetere.

Bruk også litt tid på hjemmesida og se på hvem som er hovedtillitsvalgt på hver rig vi som sitter på land opplever et stadig mer engasjert styre og tillitsvalgte ute dette er bra for hele klubben.

Vi har fått ny catering som gikk til Sodexo, er ikke alt som vi var enig i men av positive ting er kostøret som er styrket og nå likt på alle riggene.

Av ting som er negative er pålegging av sengetøy for hver enkelt og en større logistikk når sengetøy og kjeledresser sendes til land for vask.  

SAFE Transocean har gitt innspill og protestert  på dette med pålegging sengetøy og logistikk ved vask i land.

Link til hjemmesida: https://transocean.safe.no/

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 12. Mai 2020

Hei,

Her er status oppdatering på de viktigste sakene for tiden.

Arctic har arbeid til medio august på nåværende kontrakt.

Har ikke fått ny kontrakt utover dette, uten kontrakt vil Arctic gå til land. Videre skjebne er diskutert men ikke bekreftet.

Vi har også fått beskjed om at Barents kommer til Norge i september og skal bemannes med norsk besetning.

Bedriften jobber med kontrakter til Barents, men ikke noe er bekreftet enda.

Når det gjelder alle som har sittet i karantene i Norge før utreise (ikke hjemme karantene) så holder SAFE Transocean på med kartlegging av dette og vi vil forlange kompensasjon for de det gjelder.

Send en oversikt til Egil Bjørgås : Egil.Bjorgas@deepwater.com med dato på perioden, hvilken rigg, og hvilket land du bor i.

En samordnet liste vil bli sendt til SAFE sentralt og avgjørelsen vil bli tatt med advokat om hvem som evt. har krav på kompensasjon.

Bedriften har startet et arbeidet med å se på radiooperatørene/Rig Admin sin rolle offshore kontra det å flytte stillingen onshore.

Cat-D riggene har midlertidig Rig Admin til 30 juni.

En arbeidsgruppe med representanter fra bedriften, fagforeningene og vernetjenesten skal sammen se på løsninger.

Fagforeningene ønsker å beholde radiooperatørene/riggadmin på alle Transocean sine rigger, men vi må være ærlig å si at signalene er sterke på bedriften vil flytte stillingen til land.

Vil anbefale alle og lese SAFE elementene og spesielt det fra 30.04 der saken om smittespredning på fly som Egil sto i front for er tatt med.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 3. April 2020

Hei

Her er dagens info fra SAFE

Vi har ingen smitte på våre rigger og all drift går som normalt.

Her er en repetisjon av infoen fra bedriften:

STATUS FLYREISER OG HOTELL

Nedenfor følger en oppdatering av fly- og hotellsituasjonen;

Flyreiser

Flyreiser bestilles på vanlig måte, men det oppfordres til å unngå ruter med Widerøe hvor dette er mulig.  Dette er begrunnet i en vurdering av smitterisiko.

Leiebil eller egen bil kan benyttes som et alternativ hvor dette er hensiktsmessig, og bestilling av leiebil gjøres via ATPI  Vi oppfordrer i slike tilfeller at ansatte går sammen og at det kun er max 3 personer pr. bil.

Hotell

De som trenger karantene hotell må bestille dette direkte med ATPI.  Hotell ved utreise bestilles på vanlig måte online til APTI.

Følgende hotell benyttes: 

HSE

Ansatte som opplever helsemessige utfordringer tilknyttet opphold på karantene hotell kan kontakte Sykepleier på respektiv installasjon eller bedriftshelsetjenesten

STATUS AIR FLIGHTS AND HOTELS

Air flights

Air flights are to be booked as usual, but we request that the employees avoid booing travels with Widerøe where this is possible.  This is based on a risk evaluation of exposure.

Rental car or own car can be used as an alternative where this is practical.  Such booking must be done through ATPI and for a maximum of 3 passengers per vehicle.

Hotel

Those who need quarantine hotel must book this directly with APTI.  Hotel in connection with crewchange is booked online to ATPI.

The following hotels are to be used:

HSE

Employees who experience health issues during the hotel quarantine, can contact the medic on board or our shorebased occupational health function.

SAFE Transocean vil være operativ hele påsken og ønsker alle en God påske.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

KOMMENDE KURS

Bli Medlem i SAFE - banner