Styret Safe Transocean

NYHETER

SAFE INFO 30.04.21


Hei her er siste info fra oss i AU i SAFE.


Når det gjelder TO Norge så har vi ikke fått beskjed om noe enda så her forventer vi snarlig beskjed og en innkalling på dette.
Barents er i sluttfasen før den skal legge fra kai, men vi har ikke fått noen dato enda.
Sett litt fra sidelinjen så virker dette prosjektet lite planlagt både arbeidsmessig og med forflytninger av folk.

Vi har hatt valg på Barents og slik ble valget:
HTV Arne Tellefsen
Crew 1 Mangler fremdeles kandidat
Crew 2 Håkon Broadhurst
Crew 3 Kenneth Skimmeland
Crew 4 Mats Reinholdsen
Crew 5 Bjørn Petter Krakereid (drilling) Daniel Teigane (teknisk)
Crew 6 Kaare Edvartsdal

Spitsbergen har vi ny HTV Ann Therece Jørgensen

Equinox har fått ny HTV Thomas Berge

Vi vil komme ut med info så snart det foreligger med oppdatering om TO Norge.

Safe Info 26.03.21 – Påske Hilsen

Hei alle sammen,
Nå er vi godt inne i 2021 og Påsken står ved døren.
Starten av dette året har allerede gitt oss nye utfordringer og
vi har ingen kjedelig hverdag. Det som derimot er kjedelig er at vi fremdeles lever med Covid-19 restriksjoner vi skulle gjerne sett oss foruten. Vi prøver i AU som alle andre å gjøre det beste ut av situasjonen, vi gir oss ikke. Vi må se framover og stå på. Håper at denne Påsken kan gi oss alle et lite pusterom slik at vi kan gå på igjen med godt mot. Vi er glade for at vi har mange engasjerte medlemmer, dette hjelper oss mye i jobben vi gjør. Og vi setter stor pris på dere alle sammen og den jobben dere gjør hver dag på land og i havet.
Vi holder på med flere større saker, flere av disse er nå løst i medlemmene sin favør.

Med dette så
ønsker AU dere
en riktig GOD Påske

Safe Info 12.03.21

Hei

Her kommer en kort SAFE info om Barents, hjelp med det nye reise regningssystemet og  betaling ved egenmelding ved hjemme karantene ved covid-19.

Barents :  Det er ikke skrevet noen avtaler om oppholdet til Barents og tariffen gjelder i sin helhet.

SAFE Transocean anbefaler ingen å skrive under på verkstedskontrakter da det ikke foreligger noen avtale for Barents i Ølen.

Lønnstrekk for manglende hjemme karantene: SAFE Transocean har tvistet denne saken og vi har nå fått medhold hos Rederiforbundet om at dette er tariffstridig og Transocean må nå reversere  lønnstrekk for manglende gjennomført hjemme karantene.                                                                                                                       

Alle som har blitt trekt i lønn melder dette inn til sin koordinator og kreve disse pengene  tilbakebetalt , anbefaler å sette meg på kopi her slik at alle får det de har krav på.

Link til medlemskap:

Ønsker dere alle en god helg.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 26. Februar 2021

Hei,

Det ble gjennomført årsmøte i SAFE Transocean på fredag 19.02.21. pr Teams.

Ny styresammensetning er:

Leder: Egil Bjørgås ( Nyvalgt 2021)

1.nestleder: Steinar Nesse

2.nestleder: William Oen

Kasserer: Svein Åge Rønning (Nyvalgt 2021)

Sekretær: Ann Therece Jørgensen

HTV Endurance - Kurt Solberg

HTV Encourage - Rolf Rødseth

HTV Enabler - Arild Dag Myklebust

HTV Norge - Morten Saltnes

HTV Spitsbergen - Håkon Broadhurst

Pr.d.d så må det gjennomføres nytt valg på Equnox og Spitsbergen etter at HTV ble sluttet/overført, også må det gjennomføres et valg på Barents når vi er kommet litt lenger i prosessen.

Vil informere bedriften om de 2 siste styremedlemmen når disse valgene er gjennomført.

Av andre ting som vi nå holder på med er oppfølging av Barents og jeg prøver å være der hver uke, dette for å bygge opp et tillitsmannsapparat og følge prosessen med oppbemanningen .

Ønsker  forslag og interesserte for å bli tillitsvalgte på Barents

Det er travelt for tiden å det tar tid med saksbehandling siden HR i Transocean ikke fungerer optimalt, men vi jobber oss gjennom sakene vi har og det er per dags dato 8 saker som kan havne i retten dette er både sjø og land.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

SAFE Transocean

+47 906 21 226

KOMMENDE KURS

Bli Medlem i SAFE - banner