Styret Safe Transocean

NYHETER

Safe Info 12.okt 20 - Covid 19

Det har oppstått mye frustrasjon og forvirring ang Transocean sin 10-dagers karantene policy. Vi som klubb beklager at vi ikke har fanget opp dette godt nok tidligere men vi vil nå prøve å rette opp dette så godt vi kan:

Klubben har ment og mener fortsatt at så lenge en forholder seg til FHI sine gjeldende retningslinjer, så kan man trygt reise ut på jobb. Vi har skrevet tidligere at man også trygt kan signere for å sitte i karantene men vil komme med følgende rettelse: Har man ikke vært i 10 dagers karantene så lar man være å krysse av for dette, men skriv i kommentarfeltet at man har etterlevd FHI sine retningslinjer hvis en har gjort det. 

Vi vil også presisere at man ikke har noen opplysningsplikt overfor arbeidsgiver om hva man tar seg til på fritiden hva gjelder seg COVID-19. Arbeidsgiver har ikke noe med at en deltar på møter, bryllup osv så lenge FHI sine retningslinjer blir etterfulgt.

Hvis noen av våre medlemmer føler seg presset av arbeidsgiver utover dette så må dere ta kontakt så vi som klubb kan bistår dere så fort som mulig.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 30. Sept 20

Hei,

Her er litt fra årets lønnsoppgjør med protokollen og litt forklaringer.

Lønnsøkningen var slik at vi kunne akseptere den og den gir en reel økning av kjøpekraft.

På pensjon har vi sikret oss videre forhandlingsrett siden dette arbeidet ikke er ferdig.  Var et absolutt krav fra SAFE

Fortrinnsretten på to år er videreført for to nye år.  Var et absolutt krav fra SAFE

Forskuttering av sykepenger er et krav som kom in i år fordi enkelte bedrifter sluttet å forskuttere sykepengene slik at den enkelt må vente på penger fra NAV. Var et absolutt krav fra SAFE

Bruk av vikarer og innleie  ble tatt opp med Transocean som eksempel og her blir det tatt en runde med bedriftene for å stramme opp og begrense innleie. Var et absolutt krav fra SAFE

Dette arbeidet skal tas videre av SAFE Transocean.

Nedbemanning:

For land så er det en stor omorganisering og det er startet med drøftelse møter 15-1. Her er SAFE Transocean sterkt bekymret for manglende konsekvensutredning for viktige støttefunksjoner som går ut av landet .

Dette har vi varslet Transocean sin ledelse om.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

SAFE-logo-Høy-kvalitet-100-x-125

Safe Info 28.Sept 20

Hei SAFE Transocean har på vegne av dere medlemmer sendt in krav om 17-3 møter der dere ikke har hvert enige i nedrykk eller oppsigelse.

Dette har nå bedriften sett en stopper for og krever nå en fullmakt fra hver enkelt.

For å komme i mål her må hver enkelt av dere sende:

Jeg ………. Krever 17-3 møte i min sak der jeg bestrider nedrykket/oppsigelsen (stryk det som ikke passer)

Jeg gir også min fullmakt til SAFE Transocean for å representere og hente ut alle nødvendige opplysninger i min sak.

Husk 14 dagers frist fra nedrykk/oppsigelse til det må kreves møte.

Send dette til Jane Borlaug med SAFE Transocean på kopi :

Transocean:

Jane.Nilsen@deepwater.com

SAFE Transocean:

William.Oen@deepwater.com

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe info 18. Sept 20

Til info 18.09.2020

Til dere som mottok oppsigelsen i september enten overlevert i hånden eller i rekommandert brev

ber vi om kontakte Jane Borlaug Nilsen på mail Jane.Nilsen@deepwater.com så fort som mulig.

Informer henne om når dere mottok oppsigelsen eller  mottok hentelappen fra posten.

Vi får stadig spørsmål om dette med hjemme karantene og også den 10 dagers karantenen som enkelte må ha med ankomst til Norge fra utlandet.

SAFE Transocean  tolker hjemme karantenen i Transocean som en tolking av FHI sine retningslinjer. Vi registrerer at det er ulike tolkinger av dette men vi står for at med å følge FHI sine retningslinjer så kan covid 19 skjema følges ut med god samvittighet.

Dette vil sei at det kan leveres i barnehage gå i butikk og gjøres andre ting innenfor rammene som FHI setter.

Skulle det komme situasjoner som gjør at dere er i tvil ta det med koordinator.

Hvis det er noen som ønsker å ta dette som et lønnskrav for tapt fritid eller at dette rammer på grunn av innreise til Norge så meld det inn så  tar vi saken videre.

Men vi må ha konkrete saker der vi har personer som melder dette in vi kan ikke gå til advokat med ytringer på Fb  

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

KOMMENDE KURS

Bli Medlem i SAFE - banner