Styret Safe Transocean

NYHETER

Safe Info 25.03.20

Hei

Her er siste oppdatering fra SAFE sentralt.

Vi har ikke noen som har testet positivt på våre rigger og vi opprettholder planlagt drift i 2- 4 rotasjon på  alle riggene.

Det er ingen diskusjon om verken permittering eller andre rotasjoner.

Tariffen gjelder i sin helhet.   

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info

Hei

Her er siste oppdatering fra SAFE sentralt.

Vi har ikke noen som har testet positivt på våre rigger og vi opprettholder planlagt drift i 2- 4 rotasjon på  alle riggene.

Det er ingen diskusjon om verken permittering eller andre rotasjoner.

Tariffen gjelder i sin helhet.   

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 16. 03.20 del 2

Hei

Her er siste oppdatering fra oss  og vi vil komme ut med fortløpende info etter hvert som vi får den.

Anbefaler alle å følge med på Safe Transocean Facebook siden vår.

Det er til nå ingen som har testet positivt ute på våre rigger.

På kontoret så får alle som ber om det hjemmekontor og SAFE anbefaler alle å gjøre det, SAFE sitt klubbkontor blir også stort sett driftet som hjemmekontor i tiden fremover.

Link til regjeringen :

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presisering-fra-norske-myndigheter-norske-flyplasser-stenger-ikke/id2693631/

Link til de siste ordningene 16.03.2020:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xPvpLl/corona-krisepakken-permitterte-faar-full-loenn-i-20-dager

Link til SAFE sin hjemmeside om Corona:

https://safe.no/koronaviruset-her-oppdaterer-safe-nodvendig-koronainformasjon/

Safe Info 16.03.20

Hei

Vi har mye som foregår med corona nå og det er mange spørsmål.

Vi er i møter med ledelsen hver dag og holder oss oppdaterte på utviklingen og kommer med våre innspill.

Det er ikke diskutert permittering enda og målet er foreløpig og holde riggene i drift.

For dere som havner i karantene og enten blir sendt i land eller blir holdt på land og ikke får reise ut så gjelder tariffavtale i sin helhet og ingen taper lønn her.

For landansatte så er det satt i gang omfattende bruk av hjemmekontor som må avklares med avdelingsleder, dørene inn til bygget er låst slik at kun folk med adgangskort har tilgang og besøk må godkjennes av Knut Vavik i Bergen og Karl Erik Johannesen i Stavanger.

Det vil komme en pressekonferanse fra regjeringen i dag og basert på den så vil vi også få en oppdatering fra SAFE sentralt og YS.

SAFE  Transocean kommer med en oppdatering så fort vi vet mer senere i dag både på mail og FB.

Ting forandrer seg raskt og permittering kan komme fort, legger ved reglene for permittering  fra hovedavtalen:

Kapittel IX - Permittering 9.1 Vilkår Permittering kan foretas:

1. Når partene har truffet avtale om det i samsvar med punkt 4.4.

2. Når ulykker, naturhendinger eller andre uforutsette hendinger nødvendiggjør at driften helt eller delvis må innstilles.

3. Når konflikt som omfatter en del av bedriftens arbeidstakere medfører at andre arbeidstakere ikke kan sysselsettes på rasjonell måte.

4. Når saklig grunn ellers gjør det nødvendig for bedriften. Manglende beskjeftigelse kan være saklig grunn, konf. dog pkt. 9.4.

Det som kan komme her bruk av punkt 2 her og da er permitteringsvarselet 2 dager.

Ved permittering i henhold til punkt 9.1 nr. 2, skal dog varselet være 2 dager.

😊

Legger ved tariffavtalen og hovedavtalen , kjekt å ha i disse tider 

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 13.Mars

Vi har mye som foregår med corona viruset nå og det er mange spørsmål.

Vi er i møter med ledelsen hver dag og holder oss oppdaterte på utviklingen og kommer med våre innspill.

Det er ikke diskutert permittering enda og målet er foreløpig og holde riggene i drift.

For dere som havner i karantene og enten blir sendt i land eller blir holdt på land og ikke får reise ut så gjelder tariffavtale i sin helhet og ingen taper lønn her.

For landansatte så er det satt i gang omfattende bruk av hjemmekontor som må avklares med avdelingsleder, dørene inn til bygget er låst slik at kun folk med adgangskort har tilgang og besøk må godkjennes av Knut Vavik i Bergen og Karl Erik Johannesen i Stavanger.

Her er en link til SAFE sentralt sin nettside der alt vi har om corona blir oppdatert:

https://safe.no/koronaviruset-her-oppdaterer-safe-nodvendig-koronainformasjon/

Her er de nye grepene fra regjeringen om permitering:

Permiteringsreglene endres :

* Perioden arbeidsgiver betaler kuttes fra 15 til to dager.Regjeringen tar med andre ord en større del av regningen.

* Reglene for karentsdager endret.Vanligvis er det tre karentsdager mellom permiteringstiden og dagpengetiden, men de blir nå fjernet.

SAFE  Transocean kommer med en oppdatering så fort vi vet mer både på mail og FB.

Mvh

Steinar Nesse

KOMMENDE KURS

Bli Medlem i SAFE - banner