Tillitsvalgte

TV i Solnedgang© Mats-Reinholtsen

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte sin tilstedeværelse på riggene er Alfa og Omega.

Vi ønsker at det finnes minst en på hvert crew, på alle riggene våre, samt en hovedtillitsvalgt og vara på hver rigg og for avdelingen landansatte.