Om oss

Om oss

Vi er SAFE i Transocean! Vi ønsker alle medlemmer velkommen til klubben vår.
Besøk oss gjerne i Transocean lokalene på Forus.

HVORFOR VELGE SAFE i TRANSOCEAN:
– 3 hovedtillitsvalgte ansatt i 100% stilling på land.
– Største fagforening i Transocean.
– Største fagforening i Norges Rederiforbund tariffområdet.
– SAFE Sentralt har hovedkontor i Stavanger
– Tett samarbeid i mellom saksbehandlere og advokater i arbeidsrelaterte saker «in house».
– Kort tjenestevei gir kortere saksbehandlingstid.
– Pensjons rådgivning. ( kontakt Arbeids Utvalget for info )

SAFE ORGANISERER KUN ANSATTE I ENERGISEKTOREN. 
SAFE ER PARTIPOLITISK UAVHENGIG – MEN POLITISK ENGASJERTE
Se medlems fordelene på safe.no
SAFE ER MEDLEM I HOVEDORGANISASJONEN  YS

WHY CHOOSE SAFE TRANSOCEAN:
• 3 main shop stewards employed in a 100% position on land.
• The largest union in Transocean.
• Largest union in the Norwegian Shipowners’ Association tariff area.
• SAFE Central has its headquartered in Stavanger.
• Close cooperation between process officers and lawyers in work-related matters «in house»
• Short service path provides shorter processing time.
• Legal insurance provides free external legal assistance in private matters at our legal partner.

SAFE ORGANIZES ONLY EMPLOYEES IN THE ENERGY SECTOR
SAFE IS PARTIPOLITIC INDEPENDENT – BUT POLITICAL COMMITMENT