NYHETER

Safe Info 19.Sept 2019

Hei

Den store saken  vi jobber med for tiden er lønnsoppgjøret til individuelt ansatte offshore. Det ble på sentrale forhandlinger gitt en ramme på 3,6% med en garanti på 2,6 % .

Her er det store utfordringer med tre forskjellige lønnsnivå og system ifra Transocean, Songa og Ocean Rig som skal samkjøres for første gang.

SAFE ,IE, DSO og Lederene jobber her sammen for å få dette til, forventer å bli ferdig neste uke.

Vi har også møtt de nye lærlingene som skal begynne nå fortløpende 21 fra boring og brønn og 7 eloktrolærlinger  dette er jo utrolig positivt og forteller en hel del om hvordan vi ser på fremtiden for tiden, håper og forventer  at selv om det er et press på tid og effektivitet så blir lærlingene tatt gått i mot og får den opplæringen de fortjener og har krav på.

Ellers så vant vi en sak for et medlem  denne uken på Loss of lisence. Dette er saker som vi dessverre har noen av da enkelte av kollegaene våre misser helsesertifikatet og så er det nesten automatikk i og få avslag på forsikringen.

Kan med stolthet se at vi enda ikke har tapt en slik sak  men vi bruker fra 6 mnd til et år på og vinne frem så dette er tunge saker.

Vi har også fått en god avtale med pensjonsrådgivning og alle medlemmer fra 55 år kan benytte seg av denne avtalen SAFE dekker alle kostnader og hvis det er behov for personlig oppmøte så dekker vi også reise.

Vill også anbefale alle og melde seg inn i FB gruppen SAFE Transocean som Egil Bjørgås er administrator av, veldig mye kommer først ut der av informasjon.

Av større utfordringer så jobber vi med en vikarbruk ut av kontroll og  vi ser også at bedriften  ønsker og kutte enkelte stillinger for å effektivisere, dette er nok de store kampsakene fremover.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 19.Aug 19

Hei,

Vi får for tiden mange tilbakemeldinger på stor bruk av vikarer, dette jobber vi med og her kommer vi til å følge opp, men trenger hjelp til å dokumentajon og konkrete eksempler.

Vi har nå fått en ny avtale for pensjonsrådgivning som SAFE Transocean sine medlemmer kan benytte seg av. Denne infoen er vedlagt i mailen dere fikk tilsendt.

Trenger også at noen går inn og sjekker om maritime sertifikater og helseattest fremdeles  ligger åpent i GMS.

Når det gjelder Elektrikere så jobber vi fremdeles med at alle skal få ETO sertifikat, så her må de det gjelder tar kontakt så tar vi sak for sak.

Ta gjerne en titt på SAFE Element vedlagt i e-mail eller på SAFE sentralt sine nettsider.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 13.August 2019

Hei

Da er det slutt på ferien og vi er nå startet opp igjen for fult på kontoret.

Av saker vi jobber med nå er  blant annet en etterbetaling til de av dere som var i streik i fjor og som ikke fikk betalt fra streiken var slutt den 19.7 til dere var på jobb igjen. Men for å få med alle her er  vi avhengig av tilbakemelding fra de av dere som mangler noe.

Send en mail til:    at.safetransocean@gmail.com , med navn og original timeliste slik at vi kan regne ut differansen på den manglende betalingen, så vil klubben betale ut.

Vi skal også ha lønnsforhandlinger for individuelt avlønnet personell offshore og for landansatte.

Utbetalingen av lønnsforhandlingene for tariffierte kommer i August.

Det kommer også mye tilbakemeldinger på mye vikarbruk. Dette følger vi opp blant annet ved å følge med på utviklingen i poolen og se at bedriften faktisk gjør noe for å ansette nok folk, men her er vi avhengig av  tilbakemeldinger fra havet om bruk.

Vi passer også på når vi får gode tilbakemeldinger om personell, at vi får anbefalt de inn for ansettelse.

En av midlene vi har her er at tillitsvalgte og verneombud følger opp at vikarene som kommer ut har de rette sertifikatene og internkursene  for jobben, og at beredskapskursene er på plass. Dette kan gi oss den iamunisjonen vi trenger for å begrense vikarbruken og gi oss på land hjelp til å dokumentere brudd på interne og eksterne krav.

Vi har også fått en del bekymringsmeldinger på at personopplysninger som personnummer og andre personalopplysninger ligger ubeskyttet i GMS , SAFE har tatt opp dette og vi har fått en tilbakemelding på at dette nå er ordnet opp i , ønsker tilbakemelding på at dette stemmer og hvis ikke en dokumentasjon på dette som vi kan bruke. All slik dokumentasjon vill bli behandlet anonymt men vi  trenger  fakta for å gå videre, så all hjelp settes pris på.

Lønnslippen for 6G utbetaligen er lastet opp i Workday. Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Ellers var jeg, Egil og sjefen vår i SAFE Hilde Marit Rysst på besøk på Spitsbergen sist uke, Spitsbergen ligger nå i Ølen for  SPS klassing.

Mvh 

Steinar Nesse - Leder SAFE Transocean

Riggbesøk i Ølen - Transocean Spitsbergen 6.August 2019

Takk for et utrolig greit besøk på Transocean Spitsbergen i dag.

Vi brukte en hektisk dag til å gå rundt på riggen å treffe folk som resulterte i mange gode samtaler 🙏 Veldig bra 😊

Vi kommer igjen i løpet av verkstedsoppholdet.

SAFE Transocean leder Steinar Nesse og 1.Nestleder Egil Bjørgås

Bli Medlem i SAFE - banner