NYHETER

Safe Info 13.desember

Hei,

Vi har fått mange tilbakemeldinger etter sist mail, både positive og enkelte tilbakemeldinger på dette med at det er HR og Transocean som bør komme med slike opplysninger.

SAFE har etterspurt ansiennitet lister for å kunne svare på spørsmål fra medlemmer som har andre jobbtilbud og fra enkelte som ønsker å høre hvordan de ligger an, men er blitt nektet dette.

Oppjusterte tall for 2019 for ansettelser i Transocean er ca 250 stk.

Informasjonsflyten ut til ansatte fra Transocean er så mangelfull at SAFE også i fremtiden kommer til og dele det vi sitter på uansett hvilke begrensinger ledelsen ønsker å ilegge oss.

Det er en svært viktig sak som står omtalt i SAFE elementet i dag og sikrer oss tillitsvalgte friheten til og skrive og utale oss på et selvstendig grunnlag.

Det er også tre  andre dommer i rettsvesenet som er svært viktige for oss som er vunnet i år og det er 6G saken som omhandler lønn under permittering, samt en rettssak på fortrinnsretten og ansiennitetsprinsippet som SAFE vant mot Transocean.

Dette ble ytterliggere styrket av en sak i høyesterett i et annet selskap som også omhandler ansiennitetsprinsippet der arbeidstaker siden vant.

SAFE Transocean har i dag 780 medlemmer og er i sterk vekst, vi har en solid økonomi og to av de større sakene som kommer opp på nyåret er de nye ansettelseskontraktene. (Har skaffet oss advokathjelp på dette). Vikarbruk vil vi også legge inn en betydelig innsats i og bekjempe.

Vi skal også avholde styremøte og  årsmøte i klubben 3-5 Februar, her kommer mer info i Januar.

Vi ønsker alle medlemmer og kollegaer En God Jul og ett Godt Nytt år.

Hilsen,

Steinar, Egil og Knut med  resten av Styret i SAFE Transocean

Safe Info 3.Desember

Hei

Her i Transocean opplever vi for tiden stor gjennomtrekk av folk som slutter for å starte i andre firma.

Det som er tilbakemeldingen til oss er at  vi bruker alt for lang tid på alt fra timeregistrering til reiseregninger og andre tungvinte systemer og i tillegg kommer det prosedyrer som ser ut som om de er skrevet av folk som aldri har vert i praktisk arbeid, slik at det blir stille avvik og omgåelse av interne prosedyrer for å gjøre noe som helst.

Vil allikevel be dere som tenker på å skifte jobb om å  tenke dere om grundig før dere sier opp i Transocean.

Det er ansatt ca 180 personer i 2019 , ca 50 i 2018, ca 65 i 2017 dette er store tall i tillegg er det på vei inn mye folk nå, så du skal ikke være ansatt lenge  før ansienniteten er så stor at du overlever en rigs nedbemanning uten problem.

Arctic sin besetning er for eksempel på ca 160 personer så ett års ansiennitet vill hjelpe stort hvis det skulle bli en nedbemanning her. Men Arctic  er klasset i år og Transocean vill nok satse mye på og holde den i arbeid ut klassingen for å få tilbake pengene som er lagt ut på riggen.

Når det gjelder Leiv Eiriksson og TO Norge så virker stemningen her på land optimistisk  for å få videre kontrakter på disse,  og er det noe som fungerer her på land så er det  kontrakts avdelingen i Transocean.

Fra 2022 til 2025 skal en stor del av borekontraktene som  Equinor har reforhandles og vi risikerer en nedbemanning på flyteriggsiden, da vill dette med ansiennitet bli ekstremt viktig og personlig så tror jeg at Transocean da vil kunne være en tryggere arbeids plass en  mange av konkurrentene våre.

En av SAFE Transocean absolutt største saker fremover blir å jobbe for å  få opp antallet ansatte i kompetansepoolen og dermed minke vikarbruken. Vi får stadig tilbakemelding på vikarer som kommer ut og skal fylle stilling som ikke har nødvendig kurs/kompetanse og opplæring, det er viktig at dere melder dette inn skriftlig slik at  vi får dokumentert dette, alle slike henvendelser blir holdt anonyme fra vår side.

Vil også anbefale alle om og ta  vare på nyansatte og vikarer etter beste evne , det er bedre og stoppe opp og ivareta hverandre  en og tenke på fremdriften i operasjon.

I  neste uke fra Mandag til Onsdag  kommer jeg til å  være i Florø for å hilse på dere som reiser ut og inn der.

På land i Transocean vil vi i samarbeid med vernetjenesten få i gang AMU for å flagge inn de sakene som er her , eksempelvis arbeidsbelastning, timeregistrering og det som blir meldt inn.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 19.November

Hei

Vi har nå gjennomført  tillitsvalgt konferanse i Krakow der vi var samlet 40 stk fra tillitsvalgt apparatet og gjester fra SAFE sentralt.

Det var både om verving og en innføring i hvordan gå frem i møte med folk som Stig-Rune Refvik fra sentralt hadde til forberedelser til neste år hovedoppgjør med Kai Morten Anda og Roy Aleksandersen

Resultatet var bra med gode diskusjoner om hva som er viktig for oss og hva vi som klubb skal mene om hovedoppgjøret i 2020.

Ønsker også innspill til hovedoppgjøret til neste år da det er særdeles viktig  og ha klare krav.

Vi har for tiden god kontroll på vanlig saksbehandling og svarer medlemmer raskt vi får også løst en del mindre saker raskt og greit.

Av større saker så holder vi på og diskutere størrelsen på poolen der vi jobber for å få ned vikarbruk og større antall faste ansatte dette blir det møte på i morgen.

De nye arbeidsavtalene er nok en gang sendt til Safe Sentralt for å få en ny vurdering, men denne gangen har vi også sendt avtalen til en uavhengig advokat for å få en second opinion.

For landansatte jobber vi fremdeles med årets lønnsoppgjør og her kommer det  på lønn i morgen, her blir det en evaluering i etterkant og info til hver enkelt .

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 7.Nov 19

Hei

Vi har nå endelig kommet i mål med årets  lønnsoppgjør for individuelt avlønnet personell offshore.Det som er bra i år er at vi har fått en beskrevet  Min- Max for hver stilling.

Det som er hvert å merke seg her er telefongodtgjørelsen er blitt lagt in i lønn for de som hadde det, dette er gjort før ny lønn ble regnet ut og siden dette gjelder fra 01.06 .19  så er her penger som er tregt tilbake som allerede er utbetalt.

Vi har fått konkrete meldinger om at enkelte av vikarene våre og også andre som kommer ut mellom turene blir tilsnakket av kolleger og blir beskyldt for å ta overtid fra folk.

Dette må ikke skje det er utrolig ukollegialt å gi slike beskjeder og får Transocean tak på navn på folk som har oppført seg slik så blir det en vanskelig sak og forsvare noen og det vil ende i skriftlig advarsel  eller oppsigelse.

SAFE Transocean jobber mot stor bruk av vikarer og for å få en pool stor nok til å ta hand om  sykefravær og permisjoner dette er ikke en enkel sak men noe av det vi prioriterer høgt.

VIKTIG :

Vi oppfordrer alle SAFE Transocean medlemmer til å ta kontakt med SAFE Transocean AU på forhånd hvis dere skal i noen møter med bedriften.

Vi har opplevd i noen saker at medlemmer har gått aleine i møter også har sakene ent med uønsket resultat.

Vi er her for å hjelpe dere uansett hva saken måtte gjelde.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Bli Medlem i SAFE - banner