NYHETER

Safe Info 3. April 2020

Hei

Her er dagens info fra SAFE

Vi har ingen smitte på våre rigger og all drift går som normalt.

Her er en repetisjon av infoen fra bedriften:

STATUS FLYREISER OG HOTELL

Nedenfor følger en oppdatering av fly- og hotellsituasjonen;

Flyreiser

Flyreiser bestilles på vanlig måte, men det oppfordres til å unngå ruter med Widerøe hvor dette er mulig.  Dette er begrunnet i en vurdering av smitterisiko.

Leiebil eller egen bil kan benyttes som et alternativ hvor dette er hensiktsmessig, og bestilling av leiebil gjøres via ATPI  Vi oppfordrer i slike tilfeller at ansatte går sammen og at det kun er max 3 personer pr. bil.

Hotell

De som trenger karantene hotell må bestille dette direkte med ATPI.  Hotell ved utreise bestilles på vanlig måte online til APTI.

Følgende hotell benyttes: 

HSE

Ansatte som opplever helsemessige utfordringer tilknyttet opphold på karantene hotell kan kontakte Sykepleier på respektiv installasjon eller bedriftshelsetjenesten

STATUS AIR FLIGHTS AND HOTELS

Air flights

Air flights are to be booked as usual, but we request that the employees avoid booing travels with Widerøe where this is possible.  This is based on a risk evaluation of exposure.

Rental car or own car can be used as an alternative where this is practical.  Such booking must be done through ATPI and for a maximum of 3 passengers per vehicle.

Hotel

Those who need quarantine hotel must book this directly with APTI.  Hotel in connection with crewchange is booked online to ATPI.

The following hotels are to be used:

HSE

Employees who experience health issues during the hotel quarantine, can contact the medic on board or our shorebased occupational health function.

SAFE Transocean vil være operativ hele påsken og ønsker alle en God påske.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 31.03.20

Hei her er dagens info fra SAFE.

SAFE har også tatt kontakt med Widerøe med bekymringsmelding på dårlig smittevern rutiner på flyvinger for vårt personell.

Det er fremdeles ingen smitte på våre rigger og alle riggene går som normalt vi snakker ikke om permitteringer og oppsigelser i Transocean.

Se vedlagt info fra Widerøe og SAFE Transocean er ikke fornøyd med svaret fra Widerøe. Se facebook siden SAFE Transocean for oppdatert info fra SAFE Sentralt.

Hei
Myndighetene vil at vi skal bidra til å holde flytrafikken som kollektivt transporttilbud i gang i størst mulig grad inntil videre. Dette for å legge til rette for at de som er avhengige av flytransport skal ha tilgang til det. I dette henseendet er Widerøe en viktig samfunnsaktør, og vi tar vårt oppdrag på alvor.

Widerøes flyvninger er av myndighetene definert som samfunnskritisk virksomhet. Det at det fremdeles er mulig å forflytte seg rundt i Norge, relativt raskt, er helt essensielt for samfunnssikkerheten i Norge. Norske myndigheter har akseptert at enkelte deler av samfunnet har høyere smitterisiko enn andre. Fly er en av disse. Myndighetene har kommet med generelle anbefalinger for å minimere smitterisiko. Noen av disse er ikke mulig å følge om bord på våre fly. Dette gjelder primært anbefalingen om avstand til andre passasjerer. Dersom myndighetene mener risiko for smitte er en større utfordring enn bortfall av kritisk infrastruktur, vil flygningene stenges ned.
Widerøe løser en viktig samfunnsoppgave i en krevende tid. Sammen med helsearbeidere, kollegaer i transportsektoren og andre samfunnskritiske aktører skal vi gjøre det vi kan for å holde Norge i gang.
Vi har stor forståelse for at transport akkurat nå kan føles krevende grunnet engstelse for egen smitte. Vi har imidlertid stor tillit til at våre ansatte – og våre passasjer - tar de selvstendige grep de anser som nødvendig, for å ivareta seg selv og våre passasjerer.

Vennlig hilsen

Best regards

Widerøes Kundesenter
Strandgata 24
8656 Mosjøen, Norway
www.wideroe.no

Til Widerøe,

Forklaring:

Er hovedtillitsvalgt i Transocean med 1600 ansatte, med en fordeling på 1500 ansatte i Norge og 100 ansatte bosatt utenfor Norge.

Alle utenlandske ansatte kommer til Norge for å sitte 14 dager i karantene på spesifiserte hoteller i eksempelvis Bergen og Kristiansund.

Alle ansatte som bor i Norge må sitte 7 dager i hjemme karantene med de strenge restriksjonene det medfører den siste uken før de reiser på jobb.

Bekymring:

Når utenlandske ansatte kommer til Norge 14 dager før utreise for å reise til karantenehotellene,

og når norske ansatte som har vært hjemme i 7 dagers hjemme karantene så reiser de ofte med Widerøe fly

mellom Aberdeen – Stavanger – Bergen - Kristiansund.

Bekymringene som er sterke går ut på at Widerøe fyller disse flyene helt fulle med reisende i hvert sete,

de opplever absolutt ikke at helsemyndighetene sine retningslinjer blir fulgt.

På denne måten mener de Transocean ansatte/reisende at alle karantene tiltakene i forkant blir ødelagt på reisen til jobb, og smittefaren er stor.

Bekymringene gjelder flyreiser i sist uke fra både fra Aberdeen, Stavanger og Bergen til Kristiansund, og i går den 20.mars fra Bergen til Kristiansund.

Noen bekymringer (usminket):

“I left Aberdeen last Monday morning at 08.30 with Wideroe and flew to Stavanger. Had to wait two hours in Stavanger.

Then boarded another Wideroe flight from Stavanger to Bergen at 12.45. This flight was full with people from the Uk and Norwegians that joined the flight.

Once we landed in Bergen, we got off the flight and waited for 15 minutes at the gate, before getting back on the same plane with new people and people from previous flight and headed up to Kristiansund.

This flight was also full. I took the following picture as there was no social distancing at all.”

“I have been thinking about this quarantine situation we find ourselves in. The UK Personnel have been told we need to come back and quarantine two weeks before we are due back to work. Other colleagues have been told it's ok for them to isolate 1 week at home before going to work.  My major concern is after our two week quarantine and we are clear, we are good to go to work, however, our colleagues then get on a minimum of 1 plane, but more than likely two, to get to Kristiansund. 

When I travelled from Stavanger, I had to go through Bergen to get here.

The chances are our colleagues will be getting on planes, which will have and other offshore nationalities on the same planes, heading to all destinations and hotels to quarantine for two weeks. 

Therefore if one of these is infected, there is a good chance they may pick up the virus!

They then come to Kristiansund, stay the night in the hotel, get on the helicopter the next day and infect us all.

Would it not make sense for all locals to travel to Kristiansund 1 week before departure and isolate in the hotel, or indeed another hotel (in case they have been unknowingly infected).  If they have symptoms from their flight/flights in that week, they can stay and not run the risk of infecting everyone who has been in quarantine for two weeks and those on board the rig?

I highlight this to ensure the protection of health for all and to ensure that the virus is not carried onto the rig.”

«Vi tok widerøe fra Bergen til Kristiansund i går, der flyet var fullt og de som kom fra utlandet og som skulle i karantene på hotellet i 14 dager var på samme flyet .

Burde vi ikke også få ett bedre system på dette.?

De fleste av oss har jo vært i karantene , dvs vært mer eller mindre hjemme hele tiden, for å være klar til turen våre og nå ønsker bedriften at vi skal gjøre dette også.

Så sender de oss på ett stappfullt fly og med mange som skal i karantene😳?

Hvem kan ta dette videre å få en stopp på dette?»

“Som tidligere nevnt, så satt vi på fulle widerøe fly opp til Kristiansand , med folk som skulle i karantene!!
I dag var det akkurat det samme, Og det ser fa...... meg ut som de gir blanke fa....
I deres retningslinjer for corona og hos ATPI har de sagt at de skal kun ha en på hvert dobbelt sete.
For alle oss som holder oss hjemme før jobb, de som sitter i karantene , heliport og ikke minst de som venter oss hjem som også har gjort sitt beste med å holde seg mest mu...lig hjemme , er det såååå vanskelig for ett fly selskap, å holde seg til reglene som de selv har valgt !!!! ????
Skal vi mest mulig unngå å bli smittet , holde folk i arbeid og riggene i drift , så må noen for alvor ta tak i dette , en gang for alle.»

Med bakgrunn i disse bekymringene så forventer jeg at Widerøe sjekker rutinene sine på flyene sine,

og evt. gjør forandringer.

Hører fra dere.

Mvh/Regards:

Egil Bjørgås

SAFE Transocean

Tlf: 95111231

Tlf: 51504400

e-post: egil.bjorgas@deepwater.com


Safe Info 25.03.20

Hei

Her er siste oppdatering fra SAFE sentralt.

Vi har ikke noen som har testet positivt på våre rigger og vi opprettholder planlagt drift i 2- 4 rotasjon på  alle riggene.

Det er ingen diskusjon om verken permittering eller andre rotasjoner.

Tariffen gjelder i sin helhet.   

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info

Hei

Her er siste oppdatering fra SAFE sentralt.

Vi har ikke noen som har testet positivt på våre rigger og vi opprettholder planlagt drift i 2- 4 rotasjon på  alle riggene.

Det er ingen diskusjon om verken permittering eller andre rotasjoner.

Tariffen gjelder i sin helhet.   

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Bli Medlem i SAFE - banner