NYHETER

Sammenligninger av lån og spesielt opp mot LOfavør-avtalen!

Til alle klubber, Forbundsstyre og SAFE huset

Hei alle sammen.
Vi har fått mange meldinger på at IE sammen med Sparebank 1 er svært «aggressive» i salg av lån, så det er tydelig at de har en kampanje på dette nå.
Har også hørt eksempler på at de lokker med dette tilbudet, men når økonomi og egenkapital til medlemmet er gjennomgått av en profesjonell låneselger så blir renten en annen. Men da har de dessverre fått dem på kroken.

Vi har hatt kontakt med YS-Gjensidige og fått denne informasjonen fra markedssjefen i Gjensidige Bank – en del av Nordea.

Dette er vel verd å ta med seg slik at en har et helhetlig bilde av hva dette handler om.

Informasjon fra Ståle Solem
Markedssjef Gjensidige Bank

Fortsatt et av markedets beste banktilbud med YS-avtalen

Vi forstår at LOfavør-avtalen spesielt mot de unge kan fremstå attraktiv. Det vi hører og opplever er likevel at mange kunder ikke får «kampanjerenten» det reklameres for, men kommer bedre ut hos oss.
Norges Bank økte styringsrenten sist 19. september i år. Gjensidige Bank varslet om økte renter fredag 18. oktober basert på rentebeslutningen i Norges Bank.
Det er også verdt å merke at LOfavør-bankene sist endret betingelsene før siste rentebeslutningen i Norges Bank. Hvorvidt de vil endre kan kun LO-bankene selv svare på.

YS-medlemmer kan fremdeles glede seg over en rente som er ferdig forhandlet og som er og har vært blant de aller beste i markedet i flere år.

En viktig medlemsfordel i YS tilbudet er at renten er ferdig forhandlet. Dette sikrer lik rente til alle medlemmer, akkurat slik YS ønsker. I LO-avtalen er det individuell vurdering, og de operer med et fra-tilbud på rentesatsen.
Dermed kan man i realiteten ende opp med en høyere rente avhengig av hvilket utgangspunkt man har.

I tillegg koster det inntil 2650 kroner å etablere lånet i LOfavør-avtalen, mens dette er gebyrfritt i YS-avtalen.

HUSK!
YS-tilbudet er likt til alle medlemmer – ferdig forhandlet.
YS-tilbudet har 0 kroner i etableringsgebyr for å opprette lån.
YS-tilbudet har 0 kroner i depotgebyr for å opprette lån.
YS-tilbudet er en langsiktig avtale med stabilt knallgode priser over tid.

Oversikt over prisene på boliglån du får gjennom YS-avtalen finner du her: https://www.gjensidige.no/…/bank/prisliste/prislister-for-ys

Vi ønsker å fremme et langsiktig godt tilbud uten «lokkepriser». Mange medlemmer har spart og vil spare flere tusen på å benytte seg av medlemsfordelen i Gjensidige Bank.

Vennlig hilsen
Ståle Solem
Markedssjef

Under følger ulike sammenligninger og spesielt mot LOfavør-avtalen.

SAFE INFO - INDIVIDUELT AVLØNNET PERSONELL OFFSHORE

Hei

Vi har nå fått lister for årets lønnsoppgjør for individuelt avlønnet personell.

SAFE har hvert i forhandlinger med Transocean og vi har fått på plass noen viktige prinsipp og rammer for lønnsplassering av individuelt avlønnet personell i Transocean.

Dette prinsippet går på en minimum – max lønn i hver stilling.

Forhandlingene har vært vanskelige på grunn av tre forskjellige lønnssystemer  i Ocean Rig, Songa og  Transocean skulle samkjøres.

SAFE klubben har ikke signert protokollen på dette, for vi er ikke enige i alle satsene og vi mener at Transocean ikke har strukket seg langt nok for å utjevne lønnsforskjellene i selskapet.

Anbefaler alle å se på lønn i morgen og ta kontakt for de som ikke er fornøyd eller har spørsmål om dette.   

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 19.Sept 2019

Hei

Den store saken  vi jobber med for tiden er lønnsoppgjøret til individuelt ansatte offshore. Det ble på sentrale forhandlinger gitt en ramme på 3,6% med en garanti på 2,6 % .

Her er det store utfordringer med tre forskjellige lønnsnivå og system ifra Transocean, Songa og Ocean Rig som skal samkjøres for første gang.

SAFE ,IE, DSO og Lederene jobber her sammen for å få dette til, forventer å bli ferdig neste uke.

Vi har også møtt de nye lærlingene som skal begynne nå fortløpende 21 fra boring og brønn og 7 eloktrolærlinger  dette er jo utrolig positivt og forteller en hel del om hvordan vi ser på fremtiden for tiden, håper og forventer  at selv om det er et press på tid og effektivitet så blir lærlingene tatt gått i mot og får den opplæringen de fortjener og har krav på.

Ellers så vant vi en sak for et medlem  denne uken på Loss of lisence. Dette er saker som vi dessverre har noen av da enkelte av kollegaene våre misser helsesertifikatet og så er det nesten automatikk i og få avslag på forsikringen.

Kan med stolthet se at vi enda ikke har tapt en slik sak  men vi bruker fra 6 mnd til et år på og vinne frem så dette er tunge saker.

Vi har også fått en god avtale med pensjonsrådgivning og alle medlemmer fra 55 år kan benytte seg av denne avtalen SAFE dekker alle kostnader og hvis det er behov for personlig oppmøte så dekker vi også reise.

Vill også anbefale alle og melde seg inn i FB gruppen SAFE Transocean som Egil Bjørgås er administrator av, veldig mye kommer først ut der av informasjon.

Av større utfordringer så jobber vi med en vikarbruk ut av kontroll og  vi ser også at bedriften  ønsker og kutte enkelte stillinger for å effektivisere, dette er nok de store kampsakene fremover.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 19.Aug 19

Hei,

Vi får for tiden mange tilbakemeldinger på stor bruk av vikarer, dette jobber vi med og her kommer vi til å følge opp, men trenger hjelp til å dokumentajon og konkrete eksempler.

Vi har nå fått en ny avtale for pensjonsrådgivning som SAFE Transocean sine medlemmer kan benytte seg av. Denne infoen er vedlagt i mailen dere fikk tilsendt.

Trenger også at noen går inn og sjekker om maritime sertifikater og helseattest fremdeles  ligger åpent i GMS.

Når det gjelder Elektrikere så jobber vi fremdeles med at alle skal få ETO sertifikat, så her må de det gjelder tar kontakt så tar vi sak for sak.

Ta gjerne en titt på SAFE Element vedlagt i e-mail eller på SAFE sentralt sine nettsider.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Bli Medlem i SAFE - banner