NYHETER

Enighet hos Riksmegleren for rigg arbeidere

Enighet på mekling for riggarbeiderne - SAFE
SAFE.NO
Enighet på mekling for riggarbeiderne - SAFE
Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av mekl...
 
Legg til i innlegget ditt

Enighet på mekling for riggarbeiderne

Enighet på mekling for riggarbeiderne - SAFE

Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.
Resultatet etter meklingen:
  • Det gis et generelt tillegg på kr 37 000,- 
  • Nattillegg økes med kr 87 til kr 97,-  time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 1090,- dag til kr 2 200,- pr. dag.
Et av SAFE sine viktigste krav på dekning av tap av helsesertifikat frem til pensjonsalder på 62 år ble innfridd. Partene ble enige om å møtes i etterkant av tariffoppgjøret for å gjennomgå konsekvensene av eventuelle vilkårsendringer i trygghetsforsikringen, herunder kartlegge problemstillinger knyttet til samordning av ytelser. I tillegg skal det foretas beregninger av kostnadene ved eventuelle fremtidige økninger av innskuddssatsene i pensjonsordningen. Tallgrunnlaget skal være klart innen utgangen av 2022. 2 års fortrinnsrett videreføres. Ventetiden på heliport ble redusert fra 10 timer til 8 timer. Rettighetene til gravide arbeidstakere er blitt styrket. Økte satser på bla vikariat i høyere stilling, røykdykker, rengjøring av smittelugar. Det ble avtalt utvalgsarbeid på følgende:
  • Pensjon og forsikring
  • Lønnsgruppeplassering/lønnssystemvurdering
Les Riksmeklerens møtebok her. Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2022. 

Safe Info 04.04.2022

Hei
Det ble enighet i årets frontfagsoppgjør med en ramme på 3,7 %
Personlig så er jeg ikke imponert over dette og mener vi kunne forventet et sterkere oppgjør i år.
Forhandlingene for oss på Flyteriggavtalen starter 18 Mai og det er ikke forventet at disse forhandlingene blir enkle og med et frontfagoppgjør på 3,7% så er det lite drahjelp og få fra dette oppgjøret.
Vi må i år forvente og måtte kjempe for kravene våre og et hvert forhandlingsresultat bør i år gå ut til medlemmene til uravstemning slik at alle får ta stilling til det vi kommer frem til.
Det er avholdt tariffkonferanse for SAFE der vi diskuterte enkeltkrav og strategi, men vi vil få oppdaterte tall fra andre lønnsforhandlinger og prisutvikling helt frem til forhandlingene starter, vil dette være med å legge rammene for de samlede kravene våre i år.
SAFE har laget en egen side på hjemmesiden for å raskere kunne holde alle informert om forhandlinger og fremdrift.
Her er mye god info som er vert å lese.
 
Dato for forhandlinger for landansatte er ikke satt kommer, med info så snart den kommer.
Med vennlig hilsen,   Steinar Nesse   SAFE Transocean   +47 906 21 226
Bli Medlem i SAFE - banner