NYHETER

Safe Info 23.02.2022

Hei,
Pensjon
Vi har nå kommet i mål med kompensasjon for aldersgruppen 01.01.1960 til 31.12-1969
etter bortfallet av AFP+1G også kalt Gavepensjon.
Vedlagt her ligger info og linker til skjema.
Covid-19 og Lønnstrekk.
Det er foretatt lønnstrekk for diverse situasjoner med Covid-19 dette har SAFE Transocean til vurdering både hos ekstern advokat og SAFE sentralt.
Foreløpig vurdering er at disse trekkene er ulovlige og må reverseres.
Med vennlig hilsen    Steinar Nesse     +47 906 21 226

Safe Info 26.Jan 2022 - PBL avtalen

Til info.    PBL pool avtale sign 15.01.2021 (1)   Ang PBL personell så har det blitt signert en ressurspool avtale mellom bedriften og fagforeningene i Transocean, se vedlagt. Avtalen har en varighet fra 25.01.22 - 30.06.22. Alt personell tilhørende PBL skal tilbake til PBL ved planlagt kontraktsoppstart i løpet av mai 22. PBL personell vil fortsatt være ansatt i UK selskapet TOSSL, og i perioden de er utplassert på norsk sektor så gjelder den signerte avtalen.   Omfang: 25.01 - 27.01.22 så er 15 stk på et oppstartskurs i Bergen. 08.02 - 10.02.22 så skal 32 stk på oppstartskurs i Aberdeen. Totalt er det 47 stk PBL mannskap som kan brukes for å dekke ekstra ordinært behov som vikarer/midlertidig ansatte. Sykefraværet i des 21 var på totalt 9,6 bedriften. Så grunnlaget for å signere denne avtalen er for at det er en forholdsvis kort periode og det er erfarent personell, kontra å risikere helt uerfarent personell fra norske innleieselskap. Samt at ressurspoolen i TO Norway Operations skal økes betraktelig.   Info om oppbemanning: Helt uavhengig av PBL ressurspool avtalen så bemanner bedriften opp både for faste stillinger og stillinger ressurspoolen. Ingen fra PBL er inkludert i den pågående oppbemanningen prosessen. Ressurspoolen skal økes til 100 ansatte i TO Norway Operations. Det vil si at ressurspoolen skal økes til 100++ for å ta høyde for at noen ansatte slutter av forskjellige grunner. Legger ved et foreløpig som beskriver ansettelse utviklingen så langt. Vil oppdatere dere fortløpende.   Mvh/Regards: Egil Bjørgås SAFE Transocean Tlf: 95111231 Tlf: 51504400 e-post: egil.bjorgas@deepwater.com

SAFE Info 16.Des 2021

Hei
Her kommer reportasjen som kom ut i går.
Ønsker å komme med litt bakgrunns info om denne saken.
Jeg ble i går tidlig kontaktet av Aftenbladet der jeg ble informert om at de hadde mottatt mailen utsendt av Transocean og i den forbindelse ble det foretatt et intervju i denne saken.
Denne saken handler ikke om for eller mot vaksine, men om grunnleggende rettigheter som oppsigelsesvern og at vi må forholde oss til norsk lov, tariff, arbeidsmiljølov og hovedavtale.
Når Transocean angriper og truer egene ansatte så kan vi ikke godta dette på noe plan og vi må svare på dette som fagforening.
Alle former for trusler og mobbing er til hinder for et effektivt samarbeid og vi må ikke komme der at vi mobber kollegaer/venner uansett hva vi mener om vaksiner eller andre saker.
SAFE som fagforening støtter opp om smitteverntiltak og vi ønsker å jobbe for at riggene våre er sikre og at de ansatte holder seg friske i samarbeid med Transocean.
Med vennlig hilsen,   Steinar Nesse SAFE Transocean +47 906 21 226
Bli Medlem i SAFE - banner