NYHETER

SAFE info 14.03.19 - Rikets tilstand

Hei

Her er en liten oppdatering fra SAFE om rikets tilstand.

For det første så ble vi utrolig glade i går når vi vant i Stavanger tingrett i saken om ulovlig forbigåelse av fortrinnsrett.

Ellers så er TO NORGE gått fra kai og er på veg hjemover rapportene fra riggen er  god fart og god stemning.

Arctic er på vei innover i ølens fjorden og skal til kai i morgen til en 60 dager lang SPS.

Spitsbergen er i full drift og det samme er Leiv Eriksson

Vi har hatt protokoll møter om virksomhetsoverdragelsen  av Ocean Rig og de vill komme inn fra 1 april i år det er også datoen for styringssystemene i Transocean skal over i Songa så vi kan vell bare ønske folk og rigger lykke til.

Det er også under utarbeidelse av ny kontrakt for dere som jobber i poolen slik at alle ansatte jobber på like kontrakter.

Vill også gjenta for dere på Spitsbergen ikke må betale inn skatt som Transocean prøver å kreve inn,  SAFE står på sitt her og krever en helt annen dokumentasjon en det Transocean kommer med.

6G saken som vi vant er også tatt opp og her vill bedriften komme opp med betaling til alle som har vært permittert de siste årene og som bare har fått utbetalt etter 6G.

Det var ikke alle som kom på lønn rett etter streiken i fjor og denne saken kjører vi nå inn til advokat og sannsynligvis til  retten. Greit og ha noen nye saker nå som vi har vunnet de andre

Ønsker alle en god helg

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

SAFE info 01.02.19 - 6G

Hei,

I går kveld fikk vi dommen i 6G saken fra høyesterett og det var full seier til SAFE.

Dvs at vi kommer til å stille et lønnskrav til Transocean for de som var permittert  og  fikk for lite lønn under permittering i 2015 0g 2016.

Vi får inn mye klager på dårlig oppfølging av medarbeidersamtaler og succession  plan i forhold til opprykk og forflytning over til TO NORGE ,det er vell begrunnet kritikk og slik som vi ser det er det alt for mye kjennskap og vennskap som spiller inn og lite samspill mellom riggene og HR på land når folk skal få opprykk.

Dette er tatt opp og vi har fått til svar at succession  plan nå er på vei inn i Workday men at arbeidet ikke er fullført og derfor ikke er fult operativt.

Når det gjelder Arctic så er det avgjort at det blir Ølen på SPS og at kontraktssituasjonen for riggen ser bra ut.

Spitsbergen SPS er under full planlegging men her er ikke verftet bestemt enda.

TO NORGE sitt mannskap er nå flyttet inn på riggen og arbeidet med riggen og oppbemanningen er pågående.

Ocean Rig skal også inn i Transocean i løpet av første kvartal men vi har ikke noen eksakt dato men arbeidet på Transocean huset er full gang med å gjøre plass til personalet.

SAFE Transocean skal avholde Årsmøte 1-3 April

1 April er for SAFE Transocean

2-3 April er Transocean/Songa med sammenslåing av klubbene og valg

Vi håper også at prosessen med Ocean Rig er kommet så langt at de også kan delta på årsmøte på lik linje.

Sammenslåing av klubber og det og få inn mange nye folk er alltid en tøff prosess men vi får også tilført masse med resurser med dyktige folk her fra Transocean/Songa/Ocean Rig.

Meg , Egil Bjørgås og Per Gunnar Øines fra Ocean Rig kommer til og jobbe hardt med resten av styrene i klubbene  for å  få dette til på en god måte slik at vi går sammen videre med det som blir den største klubben på flyterigg.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

SAFE Info 06.01.19 - Godt Nyttår

Hei og Godt nyttår.

Vi starter året friskt med en rettsak om en gjeninntagelse nå I Januar og 6G saken om lønn under permittering som går for høyesterett også nå i Januar.

SAFE holder også på at vi ikke godtar å betale tilbake dette kravet om fra skatt UK dette er noe vi står helt fast på og skulle det komme bedre dokumentasjon med da  en enighet med Transocean på dette så skal vi gi klar beskjed om det.

Ellers så står jeg på reisefot til Singapore i dag for å besøke mannskapet på TO. Norge , skal også prioritere og komme ut på resten av riggene fortløpende i løpet av året.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Bli Medlem i SAFE - banner