NYHETER

Safe Info 3.Desember

Hei

Her i Transocean opplever vi for tiden stor gjennomtrekk av folk som slutter for å starte i andre firma.

Det som er tilbakemeldingen til oss er at  vi bruker alt for lang tid på alt fra timeregistrering til reiseregninger og andre tungvinte systemer og i tillegg kommer det prosedyrer som ser ut som om de er skrevet av folk som aldri har vert i praktisk arbeid, slik at det blir stille avvik og omgåelse av interne prosedyrer for å gjøre noe som helst.

Vil allikevel be dere som tenker på å skifte jobb om å  tenke dere om grundig før dere sier opp i Transocean.

Det er ansatt ca 180 personer i 2019 , ca 50 i 2018, ca 65 i 2017 dette er store tall i tillegg er det på vei inn mye folk nå, så du skal ikke være ansatt lenge  før ansienniteten er så stor at du overlever en rigs nedbemanning uten problem.

Arctic sin besetning er for eksempel på ca 160 personer så ett års ansiennitet vill hjelpe stort hvis det skulle bli en nedbemanning her. Men Arctic  er klasset i år og Transocean vill nok satse mye på og holde den i arbeid ut klassingen for å få tilbake pengene som er lagt ut på riggen.

Når det gjelder Leiv Eiriksson og TO Norge så virker stemningen her på land optimistisk  for å få videre kontrakter på disse,  og er det noe som fungerer her på land så er det  kontrakts avdelingen i Transocean.

Fra 2022 til 2025 skal en stor del av borekontraktene som  Equinor har reforhandles og vi risikerer en nedbemanning på flyteriggsiden, da vill dette med ansiennitet bli ekstremt viktig og personlig så tror jeg at Transocean da vil kunne være en tryggere arbeids plass en  mange av konkurrentene våre.

En av SAFE Transocean absolutt største saker fremover blir å jobbe for å  få opp antallet ansatte i kompetansepoolen og dermed minke vikarbruken. Vi får stadig tilbakemelding på vikarer som kommer ut og skal fylle stilling som ikke har nødvendig kurs/kompetanse og opplæring, det er viktig at dere melder dette inn skriftlig slik at  vi får dokumentert dette, alle slike henvendelser blir holdt anonyme fra vår side.

Vil også anbefale alle om og ta  vare på nyansatte og vikarer etter beste evne , det er bedre og stoppe opp og ivareta hverandre  en og tenke på fremdriften i operasjon.

I  neste uke fra Mandag til Onsdag  kommer jeg til å  være i Florø for å hilse på dere som reiser ut og inn der.

På land i Transocean vil vi i samarbeid med vernetjenesten få i gang AMU for å flagge inn de sakene som er her , eksempelvis arbeidsbelastning, timeregistrering og det som blir meldt inn.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 19.November

Hei

Vi har nå gjennomført  tillitsvalgt konferanse i Krakow der vi var samlet 40 stk fra tillitsvalgt apparatet og gjester fra SAFE sentralt.

Det var både om verving og en innføring i hvordan gå frem i møte med folk som Stig-Rune Refvik fra sentralt hadde til forberedelser til neste år hovedoppgjør med Kai Morten Anda og Roy Aleksandersen

Resultatet var bra med gode diskusjoner om hva som er viktig for oss og hva vi som klubb skal mene om hovedoppgjøret i 2020.

Ønsker også innspill til hovedoppgjøret til neste år da det er særdeles viktig  og ha klare krav.

Vi har for tiden god kontroll på vanlig saksbehandling og svarer medlemmer raskt vi får også løst en del mindre saker raskt og greit.

Av større saker så holder vi på og diskutere størrelsen på poolen der vi jobber for å få ned vikarbruk og større antall faste ansatte dette blir det møte på i morgen.

De nye arbeidsavtalene er nok en gang sendt til Safe Sentralt for å få en ny vurdering, men denne gangen har vi også sendt avtalen til en uavhengig advokat for å få en second opinion.

For landansatte jobber vi fremdeles med årets lønnsoppgjør og her kommer det  på lønn i morgen, her blir det en evaluering i etterkant og info til hver enkelt .

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Safe Info 7.Nov 19

Hei

Vi har nå endelig kommet i mål med årets  lønnsoppgjør for individuelt avlønnet personell offshore.Det som er bra i år er at vi har fått en beskrevet  Min- Max for hver stilling.

Det som er hvert å merke seg her er telefongodtgjørelsen er blitt lagt in i lønn for de som hadde det, dette er gjort før ny lønn ble regnet ut og siden dette gjelder fra 01.06 .19  så er her penger som er tregt tilbake som allerede er utbetalt.

Vi har fått konkrete meldinger om at enkelte av vikarene våre og også andre som kommer ut mellom turene blir tilsnakket av kolleger og blir beskyldt for å ta overtid fra folk.

Dette må ikke skje det er utrolig ukollegialt å gi slike beskjeder og får Transocean tak på navn på folk som har oppført seg slik så blir det en vanskelig sak og forsvare noen og det vil ende i skriftlig advarsel  eller oppsigelse.

SAFE Transocean jobber mot stor bruk av vikarer og for å få en pool stor nok til å ta hand om  sykefravær og permisjoner dette er ikke en enkel sak men noe av det vi prioriterer høgt.

VIKTIG :

Vi oppfordrer alle SAFE Transocean medlemmer til å ta kontakt med SAFE Transocean AU på forhånd hvis dere skal i noen møter med bedriften.

Vi har opplevd i noen saker at medlemmer har gått aleine i møter også har sakene ent med uønsket resultat.

Vi er her for å hjelpe dere uansett hva saken måtte gjelde.

Med vennlig hilsen,

Steinar Nesse

Styreleder SAFE Transocean

+47 906 21 226

Sammenligninger av lån og spesielt opp mot LOfavør-avtalen!

Til alle klubber, Forbundsstyre og SAFE huset

Hei alle sammen.
Vi har fått mange meldinger på at IE sammen med Sparebank 1 er svært «aggressive» i salg av lån, så det er tydelig at de har en kampanje på dette nå.
Har også hørt eksempler på at de lokker med dette tilbudet, men når økonomi og egenkapital til medlemmet er gjennomgått av en profesjonell låneselger så blir renten en annen. Men da har de dessverre fått dem på kroken.

Vi har hatt kontakt med YS-Gjensidige og fått denne informasjonen fra markedssjefen i Gjensidige Bank – en del av Nordea.

Dette er vel verd å ta med seg slik at en har et helhetlig bilde av hva dette handler om.

Informasjon fra Ståle Solem
Markedssjef Gjensidige Bank

Fortsatt et av markedets beste banktilbud med YS-avtalen

Vi forstår at LOfavør-avtalen spesielt mot de unge kan fremstå attraktiv. Det vi hører og opplever er likevel at mange kunder ikke får «kampanjerenten» det reklameres for, men kommer bedre ut hos oss.
Norges Bank økte styringsrenten sist 19. september i år. Gjensidige Bank varslet om økte renter fredag 18. oktober basert på rentebeslutningen i Norges Bank.
Det er også verdt å merke at LOfavør-bankene sist endret betingelsene før siste rentebeslutningen i Norges Bank. Hvorvidt de vil endre kan kun LO-bankene selv svare på.

YS-medlemmer kan fremdeles glede seg over en rente som er ferdig forhandlet og som er og har vært blant de aller beste i markedet i flere år.

En viktig medlemsfordel i YS tilbudet er at renten er ferdig forhandlet. Dette sikrer lik rente til alle medlemmer, akkurat slik YS ønsker. I LO-avtalen er det individuell vurdering, og de operer med et fra-tilbud på rentesatsen.
Dermed kan man i realiteten ende opp med en høyere rente avhengig av hvilket utgangspunkt man har.

I tillegg koster det inntil 2650 kroner å etablere lånet i LOfavør-avtalen, mens dette er gebyrfritt i YS-avtalen.

HUSK!
YS-tilbudet er likt til alle medlemmer – ferdig forhandlet.
YS-tilbudet har 0 kroner i etableringsgebyr for å opprette lån.
YS-tilbudet har 0 kroner i depotgebyr for å opprette lån.
YS-tilbudet er en langsiktig avtale med stabilt knallgode priser over tid.

Oversikt over prisene på boliglån du får gjennom YS-avtalen finner du her: https://www.gjensidige.no/…/bank/prisliste/prislister-for-ys

Vi ønsker å fremme et langsiktig godt tilbud uten «lokkepriser». Mange medlemmer har spart og vil spare flere tusen på å benytte seg av medlemsfordelen i Gjensidige Bank.

Vennlig hilsen
Ståle Solem
Markedssjef

Under følger ulike sammenligninger og spesielt mot LOfavør-avtalen.

Bli Medlem i SAFE - banner