Equinor gransket helikopterulykken på Sotra, tillitsvalgte er fornøyde med involveringen 

Equinor gransket helikopterulykken på Sotra, tillitsvalgte er fornøyde med involveringen 

Helikoptervraket Foto- SHK

I mars besluttet Equinor å gjennomføre en intern gransking av helikopterulykken på Sotra 28. februar som førte til at en ansatt i Equinor omkom og fem fra Bristow ble skadet. Det ble nedsatt en granskningsgruppe, der SAFE var representert v/Monica Martinsen.  

Granskingsrapporten fra Equinor gir en grundig innsikt i risikofaktorene og nødvendige tiltak for å forbedre sikkerheten, les den her.  

Rapporten konkluderer med at risikoen forbundet med å fly SAR-helikoptre er spesielt høy på grunn av lav flyhøyde og kompleksiteten ved redningsoppdrag, noe som krever detaljerte prosedyrer og godt trent mannskap.  

Equinor opprettet internt granskningsgruppe 

Monica Martinsen, HMS-ansvarlig i SAFE i Equinor sokkel, har vært med i denne granskningsgruppen, hun er spesielt fornøyd med samarbeidet mellom tillitsvalgtapparatet og bedriften, samt mellom de ulike fagforeningene SAFE, IE & FLT, EQAF og vernetjenesten.  

Monica Martinsen Foto: Rebecca Bjerga
Monica Martinsen Foto: Rebecca Bjerga

– Vi er fornøyde med involveringen av tillitsvalgtapparatet i granskningen. Vi har opplevd at arbeidsgiver har åpnet for mye involvering, og det har vært en rekke møter der alle tillitsvalgte sentralt og alle i vernetjenesten har vært representert, sier Martinsen. 

Martinsen mener dette har bidratt til et partssammensatt arbeid som har fungert godt. 

Granskningsrapporten har definert totalt 29 anbefalte tiltak som kan samles innenfor ulike kategorier:  

  • 10 tiltak knyttet til trening, verneutstyr, øvelser for SAR-sykepleiere  
  • 5 tiltak knyttet til SAR-helikoptre (Nattbriller, synlighet av posisjon)  
  • 10 tiltak knyttet til beredskapsledelse, kommunikasjon og organisasjon  
  • 4 tiltak knyttet til oppfølging av Turøy-ulykken og bransjestandard  

– Vi er fornøyde med tiltakene som er foreslått i granskningen, og vi vil jobbe for at disse blir fulgt opp og implementert, understreker Martinsen. 

Forbundssekretær i SAFE Mats Thune mener rapporten er utfyllende, og håper dette kan føre til et enda tettere samarbeid mellom operatørene og helikopterselskapene.  

Mats Thune Foto: Rebecca Bjerga
Mats Thune Foto: Rebecca Bjerga

– Rapporten viser Equinors vilje til å bruke tilstrekkelig med ressurser for å lære og forbedre seg. Det er mitt ønske at denne hendelsen vil føre til en mer åpen dialog, slik at vi kan fortsette å styrke sikkerheten i fremtiden, sier Thune.