Safe Info 26. Februar 2021

Hei, Det ble gjennomført årsmøte i SAFE Transocean på fredag 19.02.21. pr Teams. Ny styresammensetning er: Leder: Egil Bjørgås ( Nyvalgt 2021) 1.nestleder: Steinar Nesse 2.nestleder: William Oen Kasserer: Svein Åge Rønning (Nyvalgt 2021) Sekretær: Ann Therece Jørgensen HTV Endurance – Kurt Solberg HTV Encourage – Rolf Rødseth HTV Enabler – Arild Dag Myklebust HTV […]

Safe Info 16.okt 2020

Hei, Her er en artikkel om dagens situasjon i Transocean. https://e24.no/shared/olje-og-energi/i/Ky3b0M/fryktkultur-avtalebrudd-og-kaos?pwsig=ea35c9380d6e56f2429cd683c2f56347c2140975ea61f218a565f8148c86f15d_1603435616_U3RlaW5hciBOZXNzZQ== Med vennlig hilsen, Steinar Nesse Styreleder SAFE Transocean +47 906 21 226

Safe Info 12.okt 20 – Covid 19

Det har oppstått mye frustrasjon og forvirring ang Transocean sin 10-dagers karantene policy. Vi som klubb beklager at vi ikke har fanget opp dette godt nok tidligere men vi vil nå prøve å rette opp dette så godt vi kan: Klubben har ment og mener fortsatt at så lenge en forholder seg til FHI sine gjeldende […]

Safe Info 30. Sept 20

Hei, Her er litt fra årets lønnsoppgjør med protokollen og litt forklaringer. Lønnsøkningen var slik at vi kunne akseptere den og den gir en reel økning av kjøpekraft. På pensjon har vi sikret oss videre forhandlingsrett siden dette arbeidet ikke er ferdig.  Var et absolutt krav fra SAFE Fortrinnsretten på to år er videreført for to nye år. […]

Safe Info 28.Sept 20

Hei SAFE Transocean har på vegne av dere medlemmer sendt in krav om 17-3 møter der dere ikke har hvert enige i nedrykk eller oppsigelse. Dette har nå bedriften sett en stopper for og krever nå en fullmakt fra hver enkelt. For å komme i mål her må hver enkelt av dere sende: Jeg ………. […]

Safe info 18. Sept 20

Til info 18.09.2020 Til dere som mottok oppsigelsen i september enten overlevert i hånden eller i rekommandert brev ber vi om kontakte Jane Borlaug Nilsen på mail Jane.Nilsen@deepwater.com så fort som mulig. Informer henne om når dere mottok oppsigelsen eller  mottok hentelappen fra posten. Vi får stadig spørsmål om dette med hjemme karantene og også den 10 […]

08. Sept 20

SAFE Transocean har etterspurt info fra bedriften om pensjon etter flere tilbakemeldinger. Info fra bedriften: Bedriften skal ha møte med megler i morgen 09.sept og etter dette vil vi sende ut info. Men kan informere at fra 01.09.2020 er alle ansatte’s innskuddspensjon blitt plassert i DNB.  DNB jobber med saken for å få alle på […]

Safe Info 07.Sept 20

Hei Her er en oppdatering om nedbemanningsprosessene i Transocean. Som dere ser er det nå blitt flertall dette fordi det er varslet 20-25 oppsigelser i landorganisasjonen også. Når det gjelder prosessen etter at Arctic gikk til land så er det mye å ta tak i. Vi finner feil i ansiennitets listene, brudd på ansiennitets prinsippene […]

Safe Info 18.Aug 20

Hei, Alle SAFE medlemmer som blir berørt av nedbemanningsprosessen og ønsker bistand av SAFE transocean i møte, må informere bedriften om at en i fra SAFE Transocean bistår i møte. (Trenger ikke navn). Med vennlig hilsen, Steinar Nesse Styreleder SAFE Transocean +47 906 21 226

Safe INfo 14.Aug 20

Til alle, 2 veldig viktige ting i disse dager. 1. I disse nedbemanningstider er det utrolig mange spørsmål som handler om nedbemannings prosessen. Vi svarer fortløpende på henvebdelser så fort og så godt vi kan. I den forbindelse blir det også gjort individuelle samtaler med medlemmer hvis det trengs. Hvis informasjon er konfidensiell så informerer […]