Enighet hos Riksmegleren for rigg arbeidere

https://safe.no/enighet-pa-mekling-for-riggarbeiderne/ Egil har nevnt at han vil sende ut separat mail til medlemmene med dette temaet.   Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i […]

Enighet på mekling for riggarbeiderne

Enighet på mekling for riggarbeiderne – SAFE Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen. Resultatet etter meklingen: Det gis et generelt tillegg på kr […]

Safe Info 04.04.2022

Hei Det ble enighet i årets frontfagsoppgjør med en ramme på 3,7 % Personlig så er jeg ikke imponert over dette og mener vi kunne forventet et sterkere oppgjør i år. https://safe.no/enighet-pa-frontfagsoppgjoret-ramme-pa-37-prosent/ Enighet på frontfagsoppgjøret – ramme på 3,7 prosent – SAFE Enighet i meklingen på frontfagsoppgjøret etter et døgn på overtid. Dette var en […]

Nettbutikk Safe.no

Hei, På Safe,no er det nå tilgjengelig en ny nettbutikk. Følg linken: https://safe.shop.idegroup.no/

Safe Info 23.02.2022

Hei, Pensjon Vi har nå kommet i mål med kompensasjon for aldersgruppen 01.01.1960 til 31.12-1969 etter bortfallet av AFP+1G også kalt Gavepensjon. Link OSO:OSO – Oljearbeidernes Sosiale Ordninger Vedlagt her ligger info og linker til skjema. Informasjon om søkeprosessen OSO-Pensjons-kompensasjonsordningen NR-Pensjonskompensasjonsordning- 2021-felles infoVedtekter-reviderte-signert_001 Covid-19 og Lønnstrekk. Det er foretatt lønnstrekk for diverse situasjoner med Covid-19 […]

Safe Info 26.Jan 2022 – PBL avtalen

Til info.    PBL pool avtale sign 15.01.2021 (1)   Ang PBL personell så har det blitt signert en ressurspool avtale mellom bedriften og fagforeningene i Transocean, se vedlagt. Avtalen har en varighet fra 25.01.22 – 30.06.22. Alt personell tilhørende PBL skal tilbake til PBL ved planlagt kontraktsoppstart i løpet av mai 22. PBL personell […]

SAFE Info 16.Des 2021

Hei Her kommer reportasjen som kom ut i går. Ønsker å komme med litt bakgrunns info om denne saken. Jeg ble i går tidlig kontaktet av Aftenbladet der jeg ble informert om at de hadde mottatt mailen utsendt av Transocean og i den forbindelse ble det foretatt et intervju i denne saken. Denne saken handler […]

SAFE Info 16.Desember 2021

Hei Ang reportasjen som kom ut i går. Ønsker å komme med litt bakgrunns info om denne saken. Jeg ble i går tidlig kontaktet av Aftenbladet der jeg ble informert om at de hadde mottatt mailen utsendt av Transocean og i den forbindelse ble det foretatt et intervju i denne saken. Denne saken handler ikke […]

Safe Info 26.Juli 21

Hei SAFE klubben har nå på morgenen i dag vært i kontakt med SAFE sentralt for å gå gjennom infoen som er sendt til mannskapet på Barents.Vi anser ikke noe av den infoen som Transocean har sendt ut som gyldig permittering og tar kontakt med Transocean for å få avklart dette , og få ut […]

Safe info 20.Juli 21

Hei Her er protokollen for lokal permittering for Barents. Barents skal ligge i varmt opplag med et mannskap på 17×3 = 51 stk som ikke omfattes av permittering.For øvrig personell så er det 2.avsnitt i protokollen som forankrer at ingen skal permitteres lenger en 12 uker som er iht HA 9.2 for en lokal permittering. […]