Gratis fagbrevkurs

Gratis fagbrevkurs

Foto: Envato

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan?

Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Treparts bransjeprogram er et av flere tiltak regjeringen har iverksatt som en del av kompetansereformen «lære hele livet». Målet med ordningen er å gi utvalgte bransjer bedre tilgang på relevant kompetanse og sørge for at disse bransjene står bedre rustet til å gjennomgå ulike omstillingsprosesser.

AOF Vestlandet – Agder har et tett samarbeid med både små og store aktører i både offentlig og privat sektor, og også med SAFE.

Kursene er for deg som er ansatt i Industri/byggenæring og maritim sektor, og som ønsker å få dokumentert din kompetanse. Her er oversikt over ulike fagbrevkurs som tilbys de ulike bransjene:

Her er gratis kurs for deg som jobber innen maritim sektor:

  • VG3 Boreoperatørfaget
  • VG3 Matrosfaget
  • VG3 Skipsmotormekanikerfaget

Klikk på ønsket kurs i den vedlagt plakaten, og du vil da få opp kursinformasjon samt muligheter for påmelding for faget du har valgt.

Les mer om følgende emner: