HMS-konferansen «Grenseløst arbeidsliv» er i gang

HMS-konferansen «Grenseløst arbeidsliv» er i gang

HMS-konferansen Foto: Rebecca Bjerga

SAFE samlet 90 tillitsvalgte til HMS-konferanse på Sola. I dag er viktige tema i fokus som kompensasjonsordningen for oljepionerene, arbeidsmiljø, interaksjonen mellom mennesker, teknologi og organisasjon, og debatt rundt nye områder for vernetjenesten og de utfordringene disse byr på.

– Velkommen alle sammen, så kjekt å få samlet så mange fantastiske mennesker rett etter sommerferien, sa Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE i åpningstalen.

– Vi er engasjerte, vi har livsmot, vi er modige, omtenksomme, kollegiale, og listen kunne fortsette, sa Rysst.

Forbundslederen understrekker viktigheten av HMS i bransjen vår, og forteller om den kampen SAFE har stått alene om for oljepionerene.

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– SAFE har stått alene, og står alene, selv om det er kollegaer fra hele bransjen som lider, sa Rysst.

Utover dagen skal de 90 engasjerte tillitsvalgte få innføring i måleutstyr, få høre fra internasjonale krefter om helseskadelige turbinoljer, samt en god presentasjon av årets viktigste rapport, Safetec-rapporten om rammebetingelsene rundt kontraktutdeling i energibransjen.