Safe Info 16.okt 2020

Hei, Her er en artikkel om dagens situasjon i Transocean. https://e24.no/shared/olje-og-energi/i/Ky3b0M/fryktkultur-avtalebrudd-og-kaos?pwsig=ea35c9380d6e56f2429cd683c2f56347c2140975ea61f218a565f8148c86f15d_1603435616_U3RlaW5hciBOZXNzZQ== Med vennlig hilsen, Steinar Nesse Styreleder SAFE Transocean +47 906 21 226

Safe Info 12.okt 20 – Covid 19

Det har oppstått mye frustrasjon og forvirring ang Transocean sin 10-dagers karantene policy. Vi som klubb beklager at vi ikke har fanget opp dette godt nok tidligere men vi vil nå prøve å rette opp dette så godt vi kan: Klubben har ment og mener fortsatt at så lenge en forholder seg til FHI sine gjeldende […]

Safe Info 30. Sept 20

Hei, Her er litt fra årets lønnsoppgjør med protokollen og litt forklaringer. Lønnsøkningen var slik at vi kunne akseptere den og den gir en reel økning av kjøpekraft. På pensjon har vi sikret oss videre forhandlingsrett siden dette arbeidet ikke er ferdig.  Var et absolutt krav fra SAFE Fortrinnsretten på to år er videreført for to nye år. […]

Safe Info 28.Sept 20

Hei SAFE Transocean har på vegne av dere medlemmer sendt in krav om 17-3 møter der dere ikke har hvert enige i nedrykk eller oppsigelse. Dette har nå bedriften sett en stopper for og krever nå en fullmakt fra hver enkelt. For å komme i mål her må hver enkelt av dere sende: Jeg ………. […]

Safe Info 18.Aug 20

Hei, Alle SAFE medlemmer som blir berørt av nedbemanningsprosessen og ønsker bistand av SAFE transocean i møte, må informere bedriften om at en i fra SAFE Transocean bistår i møte. (Trenger ikke navn). Med vennlig hilsen, Steinar Nesse Styreleder SAFE Transocean +47 906 21 226

Safe Info 2.Juli 2020

Hei Denne infoen er om den kommende nedbemanningen i Transocean. Offshore: Transocean Arctic kommer til kai på CCB i slutten av måneden og skal da demobilisere utstyr og folk. Det er arbeid på gang for å få orden på ansiennitets lister og vi holder også på med arbeidet for å ferdigstille protokollen for nedbemanningsprosessen. Dette […]

Safe Info 16.Juni 2020

Hei Det har nå godt ut info fra ledelsen om masseoppsigelse på  ca 150 stk. på grunn av at Arctic går til land. Fra Transocean: På bakgrunn av ovennevnte vil det dessverre bli nødvendig å forberede bemanningsreduksjon av ca. 150 stillinger offshore. Det som Transocean her mener er at etter vi har sett på vikarbruk/innleie […]

Safe Info 9.Juni 2020

Hei Her kommer info om det som rører seg for tiden og det som vi jobber med. Arctic er etter all sannsynlighet ferdig i August og her er det masse som ikke er på plass men SAFE kan forsikre alle om at vi kommer til og følge dette tett med involvering av tillitsvalgte fra Arctic […]

Safe Info 12. Mai 2020

Hei, Her er status oppdatering på de viktigste sakene for tiden. Arctic har arbeid til medio august på nåværende kontrakt. Har ikke fått ny kontrakt utover dette, uten kontrakt vil Arctic gå til land. Videre skjebne er diskutert men ikke bekreftet. Vi har også fått beskjed om at Barents kommer til Norge i september og […]

Safe Info 3. April 2020

Hei Her er dagens info fra SAFE Vi har ingen smitte på våre rigger og all drift går som normalt. Her er en repetisjon av infoen fra bedriften: STATUS FLYREISER OG HOTELL Nedenfor følger en oppdatering av fly- og hotellsituasjonen; Flyreiser Flyreiser bestilles på vanlig måte, men det oppfordres til å unngå ruter med Widerøe […]

Safe Info 31.03.20

Hei her er dagens info fra SAFE. SAFE har også tatt kontakt med Widerøe med bekymringsmelding på dårlig smittevern rutiner på flyvinger for vårt personell. Det er fremdeles ingen smitte på våre rigger og alle riggene går som normalt vi snakker ikke om permitteringer og oppsigelser i Transocean. Se vedlagt info fra Widerøe og SAFE […]

Safe Info 25.03.20

Hei Her er siste oppdatering fra SAFE sentralt. Vi har ikke noen som har testet positivt på våre rigger og vi opprettholder planlagt drift i 2- 4 rotasjon på  alle riggene. Det er ingen diskusjon om verken permittering eller andre rotasjoner. Tariffen gjelder i sin helhet.    Med vennlig hilsen, Steinar Nesse Styreleder SAFE Transocean […]

Safe Info 16.03.20

Hei Vi har mye som foregår med corona nå og det er mange spørsmål. Vi er i møter med ledelsen hver dag og holder oss oppdaterte på utviklingen og kommer med våre innspill. Det er ikke diskutert permittering enda og målet er foreløpig og holde riggene i drift. For dere som havner i karantene og […]

Safe Info 13.Mars

Vi har mye som foregår med corona viruset nå og det er mange spørsmål. Vi er i møter med ledelsen hver dag og holder oss oppdaterte på utviklingen og kommer med våre innspill. Det er ikke diskutert permittering enda og målet er foreløpig og holde riggene i drift. For dere som havner i karantene og […]

Safe Info 21.Februar 2020

Hei En sak som vi fikk landet denne uken: SAFE , DSO og Ie har kjørt felles sak om bonus for senior stab sjef. Vi har fått gjennomslag for denne saken og resultatet blir at bonusen blir videreført. Med vennlig hilsen, Steinar Nesse Styreleder SAFE Transocean +47 906 21 226

Safe Info 19.November

Hei Vi har nå gjennomført  tillitsvalgt konferanse i Krakow der vi var samlet 40 stk fra tillitsvalgt apparatet og gjester fra SAFE sentralt. Det var både om verving og en innføring i hvordan gå frem i møte med folk som Stig-Rune Refvik fra sentralt hadde til forberedelser til neste år hovedoppgjør med Kai Morten Anda […]

Safe Info 7.Nov 19

Hei Vi har nå endelig kommet i mål med årets  lønnsoppgjør for individuelt avlønnet personell offshore.Det som er bra i år er at vi har fått en beskrevet  Min- Max for hver stilling. Det som er hvert å merke seg her er telefongodtgjørelsen er blitt lagt in i lønn for de som hadde det, dette […]

SAFE INFO – INDIVIDUELT AVLØNNET PERSONELL OFFSHORE

Hei Vi har nå fått lister for årets lønnsoppgjør for individuelt avlønnet personell. SAFE har hvert i forhandlinger med Transocean og vi har fått på plass noen viktige prinsipp og rammer for lønnsplassering av individuelt avlønnet personell i Transocean. Dette prinsippet går på en minimum – max lønn i hver stilling. Forhandlingene har vært vanskelige […]

Safe Info 19.Sept 2019

Hei Den store saken  vi jobber med for tiden er lønnsoppgjøret til individuelt ansatte offshore. Det ble på sentrale forhandlinger gitt en ramme på 3,6% med en garanti på 2,6 % . Her er det store utfordringer med tre forskjellige lønnsnivå og system ifra Transocean, Songa og Ocean Rig som skal samkjøres for første gang. […]

Enighet på overtid hos Riksmekler

Hei alle sammen, Litt info fra nattens hendelser: Kl. 04:00 natt til fredag 28. juni, etter 4 timer på overtid, kom partene til enighet. Vi er overbevist om at den reelle streikeviljen i organisasjonen spilte en viktig rolle for å nå dette resultatet. Som forhandlingsutvalg var det viktig å ha dette mandatet i ryggen. Vi […]

Safe info 18. Sept 20

Til info 18.09.2020 Til dere som mottok oppsigelsen i september enten overlevert i hånden eller i rekommandert brev ber vi om kontakte Jane Borlaug Nilsen på mail Jane.Nilsen@deepwater.com så fort som mulig. Informer henne om når dere mottok oppsigelsen eller  mottok hentelappen fra posten. Vi får stadig spørsmål om dette med hjemme karantene og også den 10 […]

08. Sept 20

SAFE Transocean har etterspurt info fra bedriften om pensjon etter flere tilbakemeldinger. Info fra bedriften: Bedriften skal ha møte med megler i morgen 09.sept og etter dette vil vi sende ut info. Men kan informere at fra 01.09.2020 er alle ansatte’s innskuddspensjon blitt plassert i DNB.  DNB jobber med saken for å få alle på […]

Safe Info 07.Sept 20

Hei Her er en oppdatering om nedbemanningsprosessene i Transocean. Som dere ser er det nå blitt flertall dette fordi det er varslet 20-25 oppsigelser i landorganisasjonen også. Når det gjelder prosessen etter at Arctic gikk til land så er det mye å ta tak i. Vi finner feil i ansiennitets listene, brudd på ansiennitets prinsippene […]

Safe Info -del 2 – 14.Aug 20

Til info. Etter et møte med bedriften i dag, 14.august er fagforeningene blitt informert om at utsendelser av innkallinger til AML §15-1 møter for offshore personell i forbindelse med endring av arbeidsforholdet (endre stilling) og oppsigelser starter i neste uke. Oppfordrer alle medlemmer som blir innkalt til å ta kontakt med SAFE Transocean AU så […]

Safe INfo 14.Aug 20

Til alle, 2 veldig viktige ting i disse dager. 1. I disse nedbemanningstider er det utrolig mange spørsmål som handler om nedbemannings prosessen. Vi svarer fortløpende på henvebdelser så fort og så godt vi kan. I den forbindelse blir det også gjort individuelle samtaler med medlemmer hvis det trengs. Hvis informasjon er konfidensiell så informerer […]