Safe Info 07.Sept 20

Hei Her er en oppdatering om nedbemanningsprosessene i Transocean. Som dere ser er det nå blitt flertall dette fordi det er varslet 20-25 oppsigelser i landorganisasjonen også. Når det gjelder prosessen etter at Arctic gikk til land så er det mye å ta tak i. Vi finner feil i ansiennitets listene, brudd på ansiennitets prinsippene […]

Safe Info 18.Aug 20

Hei, Alle SAFE medlemmer som blir berørt av nedbemanningsprosessen og ønsker bistand av SAFE transocean i møte, må informere bedriften om at en i fra SAFE Transocean bistår i møte. (Trenger ikke navn). Med vennlig hilsen, Steinar Nesse Styreleder SAFE Transocean +47 906 21 226

Safe Info -del 2 – 14.Aug 20

Til info. Etter et møte med bedriften i dag, 14.august er fagforeningene blitt informert om at utsendelser av innkallinger til AML §15-1 møter for offshore personell i forbindelse med endring av arbeidsforholdet (endre stilling) og oppsigelser starter i neste uke. Oppfordrer alle medlemmer som blir innkalt til å ta kontakt med SAFE Transocean AU så […]

Safe INfo 14.Aug 20

Til alle, 2 veldig viktige ting i disse dager. 1. I disse nedbemanningstider er det utrolig mange spørsmål som handler om nedbemannings prosessen. Vi svarer fortløpende på henvebdelser så fort og så godt vi kan. I den forbindelse blir det også gjort individuelle samtaler med medlemmer hvis det trengs. Hvis informasjon er konfidensiell så informerer […]

Safe Info 12.Aug 20

Hei Vernetjenesten og fagforeningene (Safe, IE, og DSO) hadde i dag et oppklaringsmøte med bedriften ang informasjonsmailen som ble sendt ut sist fredag. Selskapet stilte med Rune Kvaal og Inger Aase. Både vernetjenesten og fagforeningene har fått en del henvendelser fra ansatte som reagerte på ordlyden i mailen. Rune Kvaal forklarte hensikten med mailen, og […]

Safe Info 5.Aug 20

Hei, Vi har i dag gjennomført møte med Transocean og om nedbemanningen. Neste uke vil selve prosessen med å varsle de som får oppsigelse eller nedrykk starte. Alle som får et slikt varsel bør  gir beskjed til oss i SAFE slik at vi kan delta for å forsikre om at dette er gjort etter avtalte […]

Safe Info 3.Aug 20

Det er gjennomført møte mellom bedriften og fagforeningene ang at Arctic går til kai og at det blir nødvendig å gjennomføre en nedbemanning. Bedriften har vist oss oppsettet sitt og sine tanker om hvordan dette skal gjøres. Bedriften har gjort en grundig og god jobb basert på de innspillene fagforeningene har gitt. Fagforeningene skal jobbe […]

Safe Info 23.Juli 20

Hei Her er en liten oppdatering på status i dag. Vi skal i møte med Transocean neste uke der vi kommer til å starte med å se på nedbemanningen offshore og se på plassering av mannskapet fra Arctic. Fagforeningene er nå representert i det nye styret i Transocean med en representant fra SAFE og en […]

Safe Info 2.Juli 20

Hei Denne infoen er om den kommende nedbemanningen i Transocean. Offshore: Transocean Arctic kommer til kai på CCB i slutten av måneden og skal da demobilisere utstyr og folk. Det er arbeid på gang for å få orden på ansiennitets lister og vi holder også på med arbeidet for å ferdigstille protokollen for nedbemanningsprosessen. Dette […]

Safe Info 2.Juli 2020

Hei Denne infoen er om den kommende nedbemanningen i Transocean. Offshore: Transocean Arctic kommer til kai på CCB i slutten av måneden og skal da demobilisere utstyr og folk. Det er arbeid på gang for å få orden på ansiennitets lister og vi holder også på med arbeidet for å ferdigstille protokollen for nedbemanningsprosessen. Dette […]