Safe Info 21.Februar 2020

Hei En sak som vi fikk landet denne uken: SAFE , DSO og Ie har kjørt felles sak om bonus for senior stab sjef. Vi har fått gjennomslag for denne saken og resultatet blir at bonusen blir videreført. Med vennlig hilsen, Steinar Nesse Styreleder SAFE Transocean +47 906 21 226

Safe Info 28.01.20

Hei og Godt nytt år. Vi avsluttet 2019 med en enighet om kompensasjon på velkomstmøter som burde vert en enkel sak men har tatt  snart 2 år. Velkomstmøter/ velkommen ombord møter blir kompensert på opp til 30 min, med overtid. Sist uke så signerte vi en protokoll for Leiv Eriksson der riggen blir liggende i […]

Safe Info 13.desember

Hei, Vi har fått mange tilbakemeldinger etter sist mail, både positive og enkelte tilbakemeldinger på dette med at det er HR og Transocean som bør komme med slike opplysninger. SAFE har etterspurt ansiennitet lister for å kunne svare på spørsmål fra medlemmer som har andre jobbtilbud og fra enkelte som ønsker å høre hvordan de […]

Safe Info 3.Desember

Hei Her i Transocean opplever vi for tiden stor gjennomtrekk av folk som slutter for å starte i andre firma. Det som er tilbakemeldingen til oss er at  vi bruker alt for lang tid på alt fra timeregistrering til reiseregninger og andre tungvinte systemer og i tillegg kommer det prosedyrer som ser ut som om […]

Safe Info 19.November

Hei Vi har nå gjennomført  tillitsvalgt konferanse i Krakow der vi var samlet 40 stk fra tillitsvalgt apparatet og gjester fra SAFE sentralt. Det var både om verving og en innføring i hvordan gå frem i møte med folk som Stig-Rune Refvik fra sentralt hadde til forberedelser til neste år hovedoppgjør med Kai Morten Anda […]

Safe Info 7.Nov 19

Hei Vi har nå endelig kommet i mål med årets  lønnsoppgjør for individuelt avlønnet personell offshore.Det som er bra i år er at vi har fått en beskrevet  Min- Max for hver stilling. Det som er hvert å merke seg her er telefongodtgjørelsen er blitt lagt in i lønn for de som hadde det, dette […]

Sammenligninger av lån og spesielt opp mot LOfavør-avtalen!

Til alle klubber, Forbundsstyre og SAFE huset Hei alle sammen.Vi har fått mange meldinger på at IE sammen med Sparebank 1 er svært «aggressive» i salg av lån, så det er tydelig at de har en kampanje på dette nå.Har også hørt eksempler på at de lokker med dette tilbudet, men når økonomi og egenkapital […]

SAFE INFO – INDIVIDUELT AVLØNNET PERSONELL OFFSHORE

Hei Vi har nå fått lister for årets lønnsoppgjør for individuelt avlønnet personell. SAFE har hvert i forhandlinger med Transocean og vi har fått på plass noen viktige prinsipp og rammer for lønnsplassering av individuelt avlønnet personell i Transocean. Dette prinsippet går på en minimum – max lønn i hver stilling. Forhandlingene har vært vanskelige […]

Safe Info 19.Sept 2019

Hei Den store saken  vi jobber med for tiden er lønnsoppgjøret til individuelt ansatte offshore. Det ble på sentrale forhandlinger gitt en ramme på 3,6% med en garanti på 2,6 % . Her er det store utfordringer med tre forskjellige lønnsnivå og system ifra Transocean, Songa og Ocean Rig som skal samkjøres for første gang. […]

Safe Info 19.Aug 19

Hei, Vi får for tiden mange tilbakemeldinger på stor bruk av vikarer, dette jobber vi med og her kommer vi til å følge opp, men trenger hjelp til å dokumentajon og konkrete eksempler. Vi har nå fått en ny avtale for pensjonsrådgivning som SAFE Transocean sine medlemmer kan benytte seg av. Denne infoen er vedlagt […]