Oppfordrer til oljeopprør i kantinen

Oppfordrer til oljeopprør i kantinen

Nina Sundqvist, leder i Stiftelsen Norsk Mat Foto: Rebecca Bjerga

Nina Sundqvist, leder i Stiftelsen Norsk Mat, oppfordrer oljeansatte til opprør i kantinen for å kreve norsk mat på norsk sokkel. Hun mener olje- og energinæringen har et moralsk ansvar å sikre at vi har norsk mat i et beredskapsperspektiv. SAFE får støtte fra YS-lederen Hans Erik Skjæggerud, som lover å løfte denne saken til politikerne på Stortinget. 

Til sammen bruker aktørene på norsk sokkel rundt to tonn importert kjøtt per dag. Dette har store ringvirkninger overfor det norske landbruket. Bøndene slår alarm, kan Norge bli selvforsynt i en eventuell krisesituasjon? 

Flere må ta samfunnsansvar 

Trond Cato Fylling, hovedtillitsvalgt i SAFE i Eqiunor, avdeling sokkel og kjøkkensjef på Heidrun, mener at mattrygghet, sysselsetting i Norge, selvforsyningsgraden, klimaavtrykk, antibiotikabruk og dyrevelferd bør være gode nok grunner for oljenæringen til å bruke mere norske råvarer. 

Trond Cato Fylling og Nina Sundqvist Foto: Rebecca Bjerga
Trond Cato Fylling og Nina Sundqvist Foto: Rebecca Bjerga

Han påpeker også til ressursforvaltningsloven, § 1-2:

Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.

– Vi snakker om en nasjonal sak i forhold til beredskapen vår. Jeg håper vi kan løfte saken ett hakk opp, sier Fylling. 

Nettopp det lover YS-lederen Hans Erik Skjæggerud, som henviser til den pågående YS-kampanjen «Vi er totalberedskapen». I et beredskapsperspektiv, kan import i stor skala på sokkelen svekke Norges selvforsyningsgrad. Han vil ta saken til politikerne på Stortinget. 

– Det er ekstremt viktig å være selvforsynte, det gjelder både folk på fastlandet og på sokkelen, sier Skjæggerud.  

YS-leder Hans Erik Skjæggerud Foto: Rebecca Bjerga
YS-leder Hans Erik Skjæggerud Foto: Rebecca Bjerga

– Vi må gjøre politikere oppmerksomme på viktigheten av å få opprettholde godt norsk landbruk i en beredskapssammenheng. Vi må jobbe videre sammen, ta et møte på Stortinget og snakke med de relevante partiene om dette, sier han. 

Fallitterklæring 

Selvforsyningsgraden bekymrer også Anders Nordstad, siviløkonom, tidligere råvareforhandler og tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han har over 23 000 følgere på Facebook, her blogger han om alt rundt det norske matsystemet. Nordstad mener at det å importere råvarer til sokkelen fra andre siden av kloden, er nesten som en fallitterklæring.

Anders Nordstad Foto: Rebecca Bjerga

– Alle norske virksomheter, både private og statlige, burde ta det samfunnsansvaret i den grad det er mulig å bruke norske jordbruksråvarer. Både fordi de er renere og bedre enn de aller meste man får importert, men også fordi det skaper store ringvirkninger for hele samfunnet vårt, sier Nordstad.  

Viktige etiske valg

Å servere norske råvarer på sokkelen er ikke bare et samfunnsansvar, men også et moralsk ansvar for å sikre at vi har norsk mat i et beredskapsperspektiv. Vi blir fortalt at å spise norske råvarer har mange verdier utenfor selve maten, i Norge har vi plantehelse og dyrehelse i verdensklasse, dette kan dokumenteres med hvor mye antibiotika det gis til planter og dyr. 

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– Derfor fortsetter vi i denne kampen, sier Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE.