SAFE i Transocean: endringer i styret

SAFE i Transocean: endringer i styret

Årsmøte Transocean: Det nye AU Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Transocean avholdt årsmøte 22. – 23. mars 2023. Egil Bjørgås ble gjenvalgt som klubbleder og Mats Reinholtsen ble enstemmig valgt inn av årsmøtet som ny 1. nestleder. Dette var et suppleringsvalg frem til neste årsmøte, da det vil bli gjennomført vanlig valg.

22 tillitsvalgte tok turen til Sola, gode diskusjoner preget årsmøtet. Det ble informert grundig om klubben og klubbstyrets nåværende status. Klubbleder Egil Bjørgås har fått fornyet tilliten i to nye år, han fortsetter som klubbleder. 

– Jeg er ydmyk og takknemlig for tilliten fra medlemmene i klubben, sier Bjørgås.

Klubben vokser godt igjen

Etter en nedbemanning sommeren 2022, vokser klubben godt igjen, med 777 registrerte medlemmer på trekkelistene. Som den største klubben på NR, har det nå blitt opprettet to underutvalg i SAFE i Transocean:

  • et eget tariffutvalg som skal arbeide med fremtidige forslag til modernisering og forbedring av tariff og avtaletekst 
  • et eget organisasjonsutvalg som skal se på videreutvikling av SAFE i Transocean som klubb 

Ny 1. nestleder valgt for ett år

Med økende medlemstall, vokser også behovet for et velfungerende styre, og her kommer Reinholtsen inn. Reinholtsen jobber som drifts- og vedlikeholdsoperatør (DVO) på Barents i Transocean. 

Mats Reinholtsen Foto: Rebecca Bjerga
Mats Reinholtsen Foto: Rebecca Bjerga

– Jeg har vært SAFE-medlem siden 2012, og hovedtillitsvalgt i klubbstyret de siste to årene, sier han.  

Han flytter fra Harstad til Stavanger sammen med familien på fire for å jobbe som 1. nestleder i klubben. Bedriften har blitt informert om resultatet fra årsmøtet, nå venter klubben på tilbakemelding om fristillelse fra offshore stillingen. 

Oppdatert hjemmeside

Klubben skal fornye og oppdatere hjemmesiden, i likhet med SAFE sentralt sin. 2. nestleder Ann Therece Jørgensen har utviklet dette arbeidet, hun presenterte og viste denne frem på årsmøtet. Etter planen skal klubbens nye hjemmeside offentliggjøres 28. mars. 

Klubbstyret etter årsmøte er som følge:

Leder: Egil Bjørgås

  1. nestleder: Mats Reinholtsen 

2. nestelder: Ann Therece Jørgensen

Kasserer: Håkon Broadhurst 

Sekretær: Kaare Edvardsdal

HTV Endurence: Kurt Solberg

HTV Enabler: Arild Dag Myklebust

HTV Norge: Morten Saltnes

HTV Spitsbergen: Erik Tveiti

HTV Encourage: Jan Døvik

Se bilder fra årsmøtet