Status i saken om kompensasjon for karantene i pandemien

Status i saken om kompensasjon for karantene i pandemien

Illustrasjonsbilde fra Envato|||Marius Mastad Foto: privat||Marius Mastad Foto: privat

Alle medlemmenes krav i karantenekompensasjonssaken er fremmet gjennom klager til forliksrådet. Forliksrådet er første instans for å behandle denne typen pengekrav.

I mars leverte SAFE søksmålsvarsler på vegne av 489 medlemmer som har vært pålagt karantene i pandemien. Advokat Alexander Cascio i advokatfirma Fremmer har bistått SAFE i denne saken. Nå har saken gått over i ny fase.

Holde kravene «i live»

Gjennom å fremsette kravet i en klage til forliksrådet, vil ikke kravet gå tapt fordi det har gått for lang tid siden det skulle ha blitt utbetalt. 

– Vi holder altså alle kravene «i live», sier advokat Cascio.

Advokat Alexander Cascio Foto: Advokatfirma Fremmer
Advokat Alexander Cascio Foto: Advokatfirma Fremmer

Status nå er at forliksrådene har sendt alle våre krav til de ulike bedriftene (27 totalt), og de må svare på dette innen en fastsatt frist. 

– De fleste av fristene løper ut nå i slutten av juni. Hvis en bedrift svarer for sent, eller ikke svarer i det hele tatt, vil man kunne få en såkalt fraværsdom. Da får man fullt gjennomslag for kravet sitt, men uten at forliksrådet faktisk vurderer saken (man vinner på «walk-over»), sier advokat Cascio. 

– Vi regner med at de fleste selskapene kommer til å svare til rett tid, og skulle det glippe noen steder, vil selskapet kunne bringe denne fraværsdommen videre opp til tingretten for overprøving.

Fraværsdom betyr ikke at man har vunnet frem

– Skulle noen få en slik vinnende fraværsdom betyr det altså ikke at man har vunnet frem på de prinsipielle spørsmålene i saken, forklarer han. 

Omstendelig prosess

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga||||||
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– Ting tar tid i en slik omstendelig prosess, det er viktig å informere våre medlemmer som er involvert i denne saken, og ikke minst forholde oss til fakta, sier Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE. 

Prinsipiell avklaring av de rettslige spørsmålene

Advokatfirmaet legger i utgangspunktet opp til at de fleste sakene skal ligge i bero i forliksrådene mens det jobbes med å få en prinsipiell avklaring av de rettslige spørsmålene gjennom domstolene. 

– Det vil kunne ta en god stund, men alle kravene er altså i behold og blir ikke foreldet. Når det foreligger rettslige avklaringer, vil behandlingen av de enkelte kravene kunne fortsette, avslutter Cascio.