Tillitsvalgte

De Tillitsvalgte sin tilstedeværelse på riggene er Alfa og Omega.

Vi ønsker at det finnes minst en på hvert crew, på alle riggene våre, samt en Hovedstillitsvalgt på hver rigg og for avdelingen landansatte.

 

 

Transocean Enabler – HTV Arild Dag Myklebust

Transocean Endurance – HTV Kurt Solberg

Transocean Encourage – HTV Jan O Døvik

Transocean Equinox – HTV Thomas Berge

Transocean Norge – HTV Morten Saltnes

Transocean Spitsbergen – HTV Erik Tveiti

Transocean Barents – HTV Mats Reinholdsen

Transocean Land ansatte – HTV Må velges