Tillitsvalgte

De Tillitsvalgte sin tilstedeværelse på riggene er Alfa og Omega.

Vi ønsker at det finnes minst en på hvert crew, på alle riggene våre, samt en Hovedstillitsvalgt på hver rigg.

 

Kontaktperson for alle Tillitsvalgte på Riggene våre:

Styremedlem Martin Kristensson – tv.safetransocean@gmail.com

 

Transocean Arctic – HTV Geir Thingvald

Transocean Enabler – HTV Arild Dag Myklebust

Transocean Endurance – HTV Kurt Solberg

Transocean Encourage – HTV Rolf Rødseth

Transocean Equinox – HTV Kurt Grimsland

Transocean Norge – HTV Morten Saltnes

Transocean Spitsbergen – HTV Håkon Broadhurst

Leiv Erikson – HTV  Knut Håvard Myklebust